Category Archives: Konferanse

Biodiversitet og DNA-strekkoding

Group photo, [c] NTNU (foto: Hojem)

Group photo, [c] NTNU (foto: Hojem)

I uke 46 var flere av oss representert på konferansen “Biodiversity and DNA barcoding“, som ble arrangert av Artsdatabanken og NorBOL. Programmet inneholdt mange interessante og inspirerende foredrag og posterpresentasjoner.

Sujeevan Ratnasingham presenting "Cyberinfrastucture for the second decade of DNA Barcoding"

Sujeevan Ratnasingham presenterer “Cyberinfrastucture for the second decade of DNA Barcoding”

Folkene ved Evertebratsamlingen viste tre “posters” og framførte en muntlig presentasjon. Våre entomolog-kolleger var også representert med “posters”.

 

Faunistikk-kurs på Espegrend

Kursmaskoten, en Rossia sp

Kursmaskoten, en Rossia sp

 

I uke 43 og 44 går Institutt for biologi sitt fag i marin faunistikk, og jeg har dratt ut for å jakte på dyr til NorBOL – og for å spre det glade budskap om både dette prosjektet og hva annet evertebratavdelingen driver med. Vi har det veldig fint her ute, om du klikker her så kan du lese mer (på engelsk) og se flere bilder.

Ellers så går årets MAREANO-konferanse live på nettet i dag, klikk her for å komme til strømming av denne

 

-Katrine

Konferanse: the 14th International Deep-Sea Biology Symposium

Bak fra venstre: Hans Tore Rapp, Endre Willassen, Jon A. Kongsrud, Torkild   Bakken (NTNU), Solveig  Thorkildsen. Midten fra  venstre: Anne-Helene Tandberg,  David Rees, Adriana Alvizu, Joana Xavier, Jon T.  Hestetun.  Foran fra venstre:  Bernt R. Olsen, Katrine Kongshavn, Francisca M. Carvalho, Mari H. Eilertsen Foto: Raquel Pereira (Uppsala  Universitet)

Universitetsflokken i samlet tropp                                         Foto: Raquel Pereira (Uppsala Universitet)

Vi har vært på konferanse i Aveiro, Portugal sammen med en god gjeng i fra forskergruppen for marin biodiversitet på Bio og i fra NTNU Vitenskapsmuseet.

Det var en flott uke med mange gode diskusjoner, foredrag og postere.

Dette kan du lese mer om på den engelske utgaven av bloggen, klikk her.

Reisebrev – Havforskermøtet 2014

I blant er det nødvendig å drive litt oppsøkende virksomhet også i marinbiologien – vi er på jakt etter samarbeidspartnere som kan bidra med kompetanse og materiale til prosjektene våre, og for å finne dem så kan det være smart å dra der fagmiljøene samles.

En slik arena er Havforskermøtet, som arrangeres av Norske havforskeres forening hver høst. Turen gikk nordover – til Tromsø – for å spre det glade budskap om NorBOL og mulighetene dette gir oss for å drive med genetisk strekkoding  – og for å presentere litt foreløpige resultater av det arbeidet vi har gjort så langt.

Foredrag

Foredrag – her om tareskog og kråkeboller

I år deltok representanter i fra universitetene i Tromsø, Nordland og Oslo, Tromsø museum og Universitetsmuseet i Bergen (undertegnede), Havforskningen, Det norske veritas, NIVA, Akvaplan-NIVA, NINA, NGU, Norges forskningsråd, Møreforskning, Statoil, Jørstad marin, Norconsult, Havbrustjenesten, Meterologisk institutt og Norsk polaristitutt – så det var mange fagmiljø (og fagretninger) tilstede.

Postere om alt i fra RuBisCO-enzymer til MAREANO-kartlegging

Postere om alt i fra RuBisCO-enzymer til MAREANO-kartlegging

Dermed ble det også et bredt spekter av tema som ble presentert i form av foredrag og postere – plakaten for årets møte (nedenfor) gir en idè om mangfoldet.  Med omkring tyve foredrag på to dager er det kanskje ikke så rart at vi også var innom “kråkebiller” og “krabbetasker” – det kan gå litt rundt for en hver med så mye informasjon pakket inn på kort tid!

Hele programmet finner du for øvrig her

Noen av årets foredragstema er illustrert her

Noen av årets foredragstema er illustrert her

NorBOL-foredraget ble godt mottatt, og resulterer forhåpentligvis i at vi får rekruttert med oss enda noen flere på strekkodingen av den norske marine evertebratfaunaen!

7th European Malacological Societies

Den andre uken i september (7-11.09.14 ) ble den syvende kongressen til The European Malacological Societies ble holdt på St. Catherines College ved Universitetet i  Cambridge, Storbritannia.

St Catherine's College

St Catherine’s College

Collegene i Cambridge består av en blanding av gamle ærverdige bygninger og moderne fasiliteter. St. Catherines, grunnlagt i 1473, er intet unntak og består av et splitter nytt konferansesenter, mens hovedtyngden av colleget består av et lappeteppe av bygninger som har blitt satt sammen siden det ble grunnlagt og opp til 1900-tallet. Deltakerne besto av rundt 150 forskere, og flokket til Cambridge fra hele Europa, men inkluderte også reisende fra mer fjerntliggende steder som Vladivostok, Hong Kong og Sør-Afrika.

Fra auditoriet

Fra auditoriet

Siden kongressen ikke var av de største, ble alle presentasjonene holdt i samme auditorium og hver dag hadde sitt eget tema, slik at alle fikk oppleve alle presentasjonene, i motsetning til å løpe rundt for å finne de mest interessante symposiene. Dette førte til at deltakerne kunne lære om interessante emner og studier som de sannsyligvis ville gått glipp av ellers.

 

Trond og Lena med posterene sine

Trond og Lena med posterene sine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lille antallet forskere førte også til en mer intim atmosfære og tillot mange diskusjoner med folk fra vidt forskjellige felt og akademiske nivå. Universitetsmuseet var representert med to plakater, presentert av Trond Oskars og Lena Ohnheiser.

Trond presenterte deler av sin masteroppgave, med en plakat om den molekylære fylogenien av de ikke-monofyletiske Philiinidae cephalaspide sneglene og Lena presenterte en plakat om den nåværende statusen for de cephalaspide sneglene Cylichna alba som en art eller et kompleks av arter.