IMG_3592-20190201-AHST

På sjøkartet sto det “Fjell” – vi fikk sand. Men det *er* dyr inni her – og de er spennende! (foto: AHST)