2019_09_23_Glesvær_Codium (6)

Ascidier (sekkedyr), Bryozoa (mosdyr) og alskens annet som vi skal se nærmere på i Hardbunnsfauna-prosjektet!