IMG_3414-20190201-AHST

I naturtypekartleggingens navn har vi begynt å ta bilder av prøvene i det vi får dem på dekk – her er ringskrapen på vei opp med skjellsand (foto: AHST)