IMG_3445-20190201-AHST

Vi forsøker å behandle prøvene slik at vi har med oss mest mulig dyr og minst mulig sedimen ttilbake på lab, så det blir mye plukking og vasking på dekk (Foto AHST)