aht_3135

Katrine plukker Eriopisa elongata fra mudderoverflaten. Anne Helene gleder seg til å få dyrene hjem til laben.