amphipoda_chelura_terebrans_02-06-17_1

Chelura terebrans sett ovenfra. C. terebrans er flate på samme måte som de fleste isopoder, og den store uropoden (bakerst) er den letteste måten å kjenne dem igjen på. Foto: fra www.aphotomarine.com med tillatelse.