img_3950

Darwin satt ikke på NHM selv for å undersøke ruren. Han lånte dem med seg hjem – til Down House – der han kunne jobbe i ro og fred. Foto: AH Tandberg