Møt Ampharete undecima, en ny børstemarkart!

Ifølge Artsprosjektet er opptil én av fem arter i Norge ukjente. Det omfatter dyr og planter «til lands og til vanns, og i lufta med» – men det er gjerne naturlig å anta at vi vet minst om det som lever der mennesket ikke kan leve, og at vi der vet mer om de store organismene enn om de små. Dermed hender det at nye arter blir funnet når vi går igjennom de store mengdene med materiale som samles inn. Om man fatter mistanke om at dyret en ser på er av en ubeskrevet art så er dette starten på en omfattende prosess der et stort materiale må undersøkes, og karaktertrekkene som skiller den nye arten i fra tidligere kjente arter beskrives og dokumenteres i detalj.

Like før jul ble artikkelen som beskriver den nye børstemarkarten Ampharete undecima utgitt. Dette dyret har frem til nå unngått vitenskapen – sannsynligvis godt hjulpet at en ikke veldig iøynefallende kroppsstørrelse på opptil 5 mm og en livvidde på beskjedne 0,5 mm. At den ofte opptrer sammen med nært beslektede arter har nok også bidratt til anonymiteten – men her får den sine 15 minutter i rampelyset.

For å beskrive den nye arten har vi brukt ulike teknikker, her er et foto tatt med elektronscanningsmikroskop. Foto: K. Kongshavn

For å beskrive den nye arten har vi brukt ulike teknikker, her er et foto tatt med elektronscanningsmikroskop. Foto: K. Kongshavn

Prikkene på kartet viser hvilke lokaliteter vi har funnet den nye arten på

Prikkene på kartet viser hvilke lokaliteter vi har funnet den nye arten p

Ampharete er slekten, artsnavnet undecima fikk den fordi den har 11 segmenter på bakkroppen.

Artsbeskrivelsen baserer seg på undersøkelse av materiale samlet inn på 80-tallet i fra de nordiske havområdene, og utenfor nord-vestkysten av Norge av MAREANO mellom 2007 og i dag. Arten forkommer på dyp mellom 600 og 1650 meter, og har bred distribusjon i de nordiske havområdene. Typelokaliteten – stedet hvor typeindividet som artsbeskrivelsen baseres på kommer i fra – er en MAREANO-stasjon som ble undersøkt våren 2009 (se kart).

I samme tidsskrift kom også en annen artikkel evertebratavdelingen har vært tungt involvert i; denne omhandler typer og typelokaliteter for børstemarkarter beskrevet i fra Norge, og du kan lese mer om den på bloggen til norsk polychaetforum

Referanser til publikasjonene:

Alvestad T., Kongsrud J.A., and Kongshavn , K. (2014) Ampharete undecima, a new deep-sea ampharetid (Annelida, Polychaeta) from the Norwegian Sea . Memoirs of Museum Victoria 71:11-19 Open Access.

Oug E., Bakken T., Kongsrud J.A. (2014) Original specimens and type localities of early described polychaete species (Annelida) from Norway, with particular attention to species described by O.F. Müller and M. Sars. Memoirs of Museum Victoria 71: 217-236. Open Access.