Category Archives: MADAM

Feltarbeid fra Torsvåg fyr (Troms)

Kart over Norge med markør på Torsvåg, litt nord for Tromsø

Her ligger Torsvåg! (norgeskart.no)

 

Den siste uka har det nok vært stillere enn vanlig i gangene på avdeling for naturhistorie; hele 11 av «de marine» har vært på feltarbeid sammen, langt mot nord.

Med base i Torsvåg har vi samlet materiale til en hel drøss med kartleggingsprosjekter støttet av Artsprosjektet.

Gruppebilde av 11 personer ved havet.

Universitetsmuseet sine folk. Bak f.v.: Joan, Jon, Tom, Nataliya, Katrine, Cessa, og Marta (partner i NOAH). Fremre rad f.v.: Lea, Luis, Eva og Praveen.

kollasj v fire bilder; to store som viser et hvitt fyrtårn i fit vær, og to som viser diverse utstyr utenfor en blå brakkerigg

Torsvåg fyr fra to himmelretninger, og tegn på at en har marinbiologer i hus. Foto: K. Kongshavn

Feltarbeidet kom opprinnelig i stand som et samarbeid mellom prosjektene Norske Marine Sopper (Teppo Rämä, UiT), NOAH – Norske Arktiske Hydrozoer (Joan J. Soto-Àngel, UMB) og Leddormer i Arktis (ManDAriN) (Nataliya Budaeva, UMB).

I tillegg var prosjektene Bløtdyrsgruppen lavere Heterobranchia, Parasitter på maneter, kammaneter og pilormer – ParaZoo, Digitalisering av norske bryozoa (NorDigBryo) og Marine Amfipodar: Diversitet, Artskompleks og Molekylære studiar (MADAM) representert (mange av oss er deltagere i flere prosjekter) – så vi dekket et vidt spekter av organismer!

børestemark, snegl, og tangloppe på svart bakgrunn, en lupe og et skjermbilde med foto av en manet og teksten "want?"

Noen av dyrene vi arbeidet med. På dette feltarbeidet har vi fokusert mye på å dokumentere dem i live, da mange mister farger og andre karaktertrekk raskt etter fiksering. Foto. k.Kongshavn

Værmessig hadde Bergenskontigenten litt bange anelser der vi sto og pakket bilen i nesten 30 grader, mens snøen lavet i nord – men det viste seg at vi hadde godvær i vente! Innen vi hadde kommet oss i hus så var «pinseria» over og solen dukket frem – og for en fantastisk natur vi befant oss i!

Bilder av sommer i bergen og snø i nord, og et skjermbilde i fra nrk.no om "pinseria"

Værforskjell i sør og nord – som heldigvis ble utlignet i løpet av uka! Skjermbilder fra yr.no og nrk.no, flyfoto K. Kongshavn.

Tidevannspytter i midnattssol

Første innsamling ble på kvelden samme dag som vi kom – her er vi ute i tidevannspyttene like ved fyret, på kveldens lavvann. Foto: K. Kongshavn

Vel fremme på Torsvåg fyr dekket Teppo opp med pannekaker og strategimøte – og før kvelden var omme hadde vi de første prøvene i sving på laben. Deretter gikk det slag i slag, med innsamling i tidevannspytter, fra brygger og marinaer, i tareskog og fra båt. Vi hadde en dag med suboptimalt vær hvor det var for mye vind til å få gjort stort ute, men vi hadde da absolutt nok materiale å jobbe med inne.

Ulike metoder for innsamling vist i en kollasj. Her er folk på brygga og i vannet, en liten grabb, sikting av prøver, og en håv i solnedgang.

Ulike innsamlingsmetoder, mange av dem gav prøver for flere prosjekter. Foto: K. Kongshavn

Vi var totalt 14 personer, fordelt på fyret og to brakkeleiligheter. Labplass ble rigget for sopp oppe på fyret, og i de to leilighetene regjerte «team nesledyr & ctenophora», og «team bentos» (børstemark, snegler, mosdyr og amfipoder). Her ble det sortert, identifisert, fotografert og dokumentert – med mye migrering av prøver mellom de ulike labene etter hvert som vi fant ting som var av interesse for hverandre. Vi fikk også hyggelig besøk i fra Artsdatabanken, som fikk være med de ulike prosjektene på innsamling og lab-arbeid. Her kommer det etter hvert en nyhetssak, vi deler link når den er ute.

Vi hadde en ekstremt produktiv uke, og alle prosjektene fikk fatt i spennende materiale som vi skal jobbe videre med nå.

Tusen takk til alle for strålende godt humør, vilje til å dele kunnskap, prøver og båttid, for deilig mat – dette må vi gjøre flere ganger* 😊

Følg med for flere poster i fra de ulike prosjektene (antakelig mest på den engelske bloggen (link), siden vi hadde åtte(!) nasjonaliteter med)

-Katrine, på vegne av den marine gjengen

*vi gjorde noe tilsvarende (litt mer kortreist) i 2020 – da dro vi til Kilstraumen, det kan du lese mer om her