Category Archives: GBIF

Arter på nett – boblesnegler (Cephalaspidea)

Nyhetssak Artsdatabanken: Boblesnegler i “Arter på nett”

Cephalaspidacea

Forsiden av “Arter på nett” med boblesnegler

Artsdatabanken har et konsept de kaller “Arter på nett” hvor forskere kan presentere artene de jobber med. Tidligere har det blitt lagt ut informasjon om insektordener,sommerfugler,gullveps, bier og humler, og i går kom første marine bidrag i form av boblesnegler (Cephalaspidea).  Det er malacologene våre (sneglegjengen!), særskilt Lena Ohnheiser og Manuel Malaquias som har gjort den store jobben med å samle informasjon og dyr, revidere og beskrive arter, fotografere og på annet vis dokumentere artene, og tilrettelegge dette for presentasjon i arter på nett.

nettsidene finner du en oversikt med bilder av norske arter. Noen av artene har særlig fyldig omtale av biologi og har med kart over dokumenterte forekomster.

Lena

Lena på tokt utenfor Bergen med en nyfunnet boblesnegl på en en bit av en tare.

GBIF

Den marine boblesneglen Cylichna alba forekommer i følge Artskart og GBIF også i Folldal i Hedmark. Dette er neppe riktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidene har også koblinger til Artskart. Dessverre er disse noe skjemmet av Artsdatabankens ukritiske utlegg av artsregistreringer fra kilder med tvilsom kvalitet. I følge Artsdatabankens artskart finnes det nemlig mange marine arter i fjellene i Sørnorge. Boblesneglen Cylichna alba er for eksempel registrert i GBIF av en utenlandsk institusjon som forekommende i Folldal i Hedmark. Les selv om denne arten i “Arter på nett” og bedøm om denne forekomsten synes å være sannsynlig.

Arter på nett

Data til Artskart

4027 artsdata om marine krepsdyr i Universitetsmuseets samlinger ble avlevert til Artsdatabanken i dag

4027 artsdata om marine krepsdyr i Universitetsmuseets samlinger ble avlevert til Artsdatabanken i dag

Artsdatabanken (http://www.artsdatabanken.no/) lyser jevnlig ut midler for å få stedfestede data om forekomsten av arter i Norge. Selv om Evertebratsamlingen har preparater av flere tusen arter som har vært katalogiserte siden 1850, er mange prøver som ikke uten videre egner seg for slike kart. Det kan blant annet være fordi stedsangivelsene er usikre. Vi har foretatt et utvalg av 4000 prøver av storkreps (Malacostraca) som vi anser som rimelig sikre identifikasjoner. Data ble avlevert til Artsdatabanken i dag og vil formodentlig bli integrert i Artskart og GBIF. Vi takker Artsdatabanken for oppdraget.

Artsidentifiserte og katalogiserte prøver med data i DarwinCore-format

Artsidentifiserte og katalogiserte prøver med data i DarwinCore-format