Tag Archives: Mollusca

Sjeldent syn fotografert og barcodet gjennom NorBOL

Sneglen Berthella sideralis (Pleurobranchidae) ble først beskrevet av den svenske malacologen (snegleforskeren) Sven Ludvig Lovén i 1846. Denne artsbeskrivelsen var basert på dyr samlet inn i  Bohuslän, sør i Sverige. Siden den gang har arten knapt nok blitt nevnt i litteraturen, og så vidt vi kan finne så eksisterer det ingen fotografier av levende dyr verken i bøker, artikler eller på internett – før nå!

Berthella sideralis fanget på film for kanskje første gang (?) Foto: K. Kongshavn

En levende Berthella sideralis fanget på film for kanskje første gang (?) Foto: K. Kongshavn

En oppsummering av de morfologiske karaktertrekkene til B. sideralis finnes i Cervera et al. (2010) , som studerte to individer som en del av en en fylogenetisk studie av slekten Berthella. Disse to individene ble samlet inn i Trondheimsfjorden på 1930-tallet.

I november var Katrine og Anne Helene ute på dagsturstokt på jakt etter børstemark og amphipoder (tanglopper),  det kan du lese mer om her (på engelsk). Her dukket det opp en Berthella sideralis i en RP-slede vi tok på 220 meters dyp i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Dette individet ble fotografert og identifisert før det ble tatt en vevsprøve som ble sendt til Canada for NorBOL-barcoding – nå har platen blitt sekvensert, og vi har fått en fin barcode på arten – den andre i hele BOLD for B. sideralis, og den første i fra Norge.

Reference: Cervera, J L., Gosliner, T. M., García-Gómez, J. C., & Ortea, J. A. 2010. A new species of Berthella Blainville, 1824 (Opisthobranchia, Notaspidea) from the Canary Island (Eastern Atlantic Ocean), with a re-examination of the phylogenetic relationships of the Notaspidea. Journal of Molluscan Studies, 66: 301–31

-Manuel & Katrine

Feltarbeid i Mosambik

Cadlinella-ornatissima.-Vamizi

Manuel har vært på feltarbeid i Mosambik på jakt etter nakensnegler, gå til den engelske versjonen av bloggen for mer informasjon og flere fantastiske bilder.

Klikk her

Arter på nett – boblesnegler (Cephalaspidea)

Nyhetssak Artsdatabanken: Boblesnegler i “Arter på nett”

Cephalaspidacea

Forsiden av “Arter på nett” med boblesnegler

Artsdatabanken har et konsept de kaller “Arter på nett” hvor forskere kan presentere artene de jobber med. Tidligere har det blitt lagt ut informasjon om insektordener,sommerfugler,gullveps, bier og humler, og i går kom første marine bidrag i form av boblesnegler (Cephalaspidea).  Det er malacologene våre (sneglegjengen!), særskilt Lena Ohnheiser og Manuel Malaquias som har gjort den store jobben med å samle informasjon og dyr, revidere og beskrive arter, fotografere og på annet vis dokumentere artene, og tilrettelegge dette for presentasjon i arter på nett.

nettsidene finner du en oversikt med bilder av norske arter. Noen av artene har særlig fyldig omtale av biologi og har med kart over dokumenterte forekomster.

Lena

Lena på tokt utenfor Bergen med en nyfunnet boblesnegl på en en bit av en tare.

GBIF

Den marine boblesneglen Cylichna alba forekommer i følge Artskart og GBIF også i Folldal i Hedmark. Dette er neppe riktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidene har også koblinger til Artskart. Dessverre er disse noe skjemmet av Artsdatabankens ukritiske utlegg av artsregistreringer fra kilder med tvilsom kvalitet. I følge Artsdatabankens artskart finnes det nemlig mange marine arter i fjellene i Sørnorge. Boblesneglen Cylichna alba er for eksempel registrert i GBIF av en utenlandsk institusjon som forekommende i Folldal i Hedmark. Les selv om denne arten i “Arter på nett” og bedøm om denne forekomsten synes å være sannsynlig.

Arter på nett

Stipendidat på studietur: rapport fra Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris

TRO_ParisDe fleste taksonomer drar i fra tid til annen på besøk til andre institusjoner for å studere samlingene der. Trond – en av stipendidatene våre – har tilbrakt uka i Paris, ved ærverdige Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Han har sendt en liten rapport:

Jeg går igjennom den omfattende samlingen de har av tørre Scaphander skjell, slik at jeg kan identifisere mulige nye arter og undersøke den biogeografiske utbredelsen hos kjente arter. I tillegg måler jeg spennet i skjell-størrelser.

 

Et Scaphander-skjell

Et Scaphander-skjell

Jeg har også lett gjennom våtmateriale fra nyere tokt de har hatt her for å se om det er noe å dissekere eller kjøre DNA på. Det meste av materialet jeg gikk gjennom var fra Stillehavet, men også fra Det Indiske hav og noe nyinnsamlet materiale fra Atlanteren utenfor Fransk Guyana.

Arbeidsplass

Arbeidsplass

Det er enorme mengder med materiale her siden de har hatt to-tre tokt i året og de eldste skjellene så langt ble samlet inn på 70-tallet!