Sjeldent syn fotografert og barcodet gjennom NorBOL

Sneglen Berthella sideralis (Pleurobranchidae) ble først beskrevet av den svenske malacologen (snegleforskeren) Sven Ludvig Lovén i 1846. Denne artsbeskrivelsen var basert på dyr samlet inn i  Bohuslän, sør i Sverige. Siden den gang har arten knapt nok blitt nevnt i litteraturen, og så vidt vi kan finne så eksisterer det ingen fotografier av levende dyr verken i bøker, artikler eller på internett – før nå!

Berthella sideralis fanget på film for kanskje første gang (?) Foto: K. Kongshavn

En levende Berthella sideralis fanget på film for kanskje første gang (?) Foto: K. Kongshavn

En oppsummering av de morfologiske karaktertrekkene til B. sideralis finnes i Cervera et al. (2010) , som studerte to individer som en del av en en fylogenetisk studie av slekten Berthella. Disse to individene ble samlet inn i Trondheimsfjorden på 1930-tallet.

I november var Katrine og Anne Helene ute på dagsturstokt på jakt etter børstemark og amphipoder (tanglopper),  det kan du lese mer om her (på engelsk). Her dukket det opp en Berthella sideralis i en RP-slede vi tok på 220 meters dyp i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Dette individet ble fotografert og identifisert før det ble tatt en vevsprøve som ble sendt til Canada for NorBOL-barcoding – nå har platen blitt sekvensert, og vi har fått en fin barcode på arten – den andre i hele BOLD for B. sideralis, og den første i fra Norge.

Reference: Cervera, J L., Gosliner, T. M., García-Gómez, J. C., & Ortea, J. A. 2010. A new species of Berthella Blainville, 1824 (Opisthobranchia, Notaspidea) from the Canary Island (Eastern Atlantic Ocean), with a re-examination of the phylogenetic relationships of the Notaspidea. Journal of Molluscan Studies, 66: 301–31

-Manuel & Katrine