Monthly Archives: March 2013

Fokus på vestafrikanske krabber

I disse dager arbeider vi spesielt med sortering og identifikasjon av materiale av marine bunndyr fra Vestafrika. Dette materialet er samlet med forskningsskipet R/V Fridtjof Nansen ved årlige tokt siden 2005. Krabbene (Brachyura) er artsrike og en enkel prøve kan inneholde et titall arter.

"Pilkrabbe" (Stenorhynchus lanceolatus) er en karakteristisk art i det vestafrikanske bunndyrmaterialet.

“Pilkrabbe” (Stenorhynchus lanceolatus) er en karakteristisk art i det vestafrikanske bunndyrmaterialet.

Prøvestasjoner fra Vestafrika med bunndyr i våre samlinger

Prøvestasjoner fra Vestafrika med bunndyr i våre samlinger

 

 

 

 

 

 

 

Krabber (Brachyura)

Selv etter oppbevaring i alkohol har mange av krabbene beholdt litt farge og Katrines montasje av bilder viser litt av artsmangfoldet i materialet.

 

Utvalgte arter fotograferes og klargjøres for uttak av vevsprøver og DNA strekkoding. Etter hvert vil bilder, funnsted og (forhåpentlig) DNA-strekkoder bli tilgjengelig for alle i databasen BOLD.

 

 

 

 

 

 

Prosjektoppstart på børstemark

IMG_6866Denne uken er vi på besøk ved Vitenskapsmuseet – NTNU i Trondheim for oppstart av det nye børstemarkprosjektet. Prosjektet handler om kartlegging av diversitet av børstemark i Norskehavet, med spesielt fokus på materiale samlet inn av MAREANO.

Prosjektet heter “Polychaete diversity in the Norwegian Sea – from coast to the deep sea” (PolyNor), og skal gå frem til 2015.

 IMG_6880

Mer om prosjektet finner du her:

Norsk polychaetforum

Artsprosjektet hos Artsdatabanken

Mareano