Masterdag ved BIO

Under BIO’s informasjonsdag om masterstudier hadde vi stand med “flyers” framvisning av tidligere MSc avhandlinger produsert ved studier av materiale i Evertebratsamlingen. Mer informasjon om undervisning ved museet finnes ved denne lenken.

masterdag2masterdag