Monthly Archives: September 2013

Konferanse: The 11th International Polychaete Conference – Sydney, Australia 2013

I fra konferanseekskursjonen til Royal National Park Foto: K. Kongshavn

I fra konferanseekskursjonen til Royal National Park
Foto: K. Kongshavn

The Australian Museum

The Australian Museum

I august ble The Australian Museum i Sydney invadert av ikke mindre enn 149 børstemarkentusiaster i fra 26 forskjellige land i forbindelse med The 11th International Polychaete Conference.

 

 

 

Fra auditoriet

Fra auditoriet

Disse konferansene avholdes hvert tredje år, og er er en mulighet for fagmiljøet til å “se og bli sett”, orientere seg om hva som skjer, møte gamle venner, knytte nye kontakter, og lære mye nytt. Vi var tre som dro i fra Museet, og samlet var vi involvert i tre foredrag og fem postere. Tema vi presenterte inkluderte nye arter i fra hydrotermale skorsteiner og i fra Norskehavet, de mange mulighetene for forsking som ligger i MAREANO-materialet og hvordan vi ønsker å utnytte dette gjennom det nye prosjektet på børstemark i norske farvann (PolyNor), og fylogeni, formering og utvikling innen familien Onuphidae.

Norge var i det hele tatt svært godt representert, på bloggen til norsk polychaetforum  kan du lese mer om bidragene våre. Vi hadde en flott og lærerik uke, og takker arrangørene for et fantastisk arrangement! Neste konferanse blir i Cardiff i 2013, vi gleder oss.

Deltagerne. Takk til IPC2013 for bildet!

Deltagerne. Takk til IPC2013 for bildet!