NORBOL-avtalen signeres

NORBOL-avtalen signeres av direktør for Universitesmuseet i Bergen

NORBOL-avtalen signeres av direktør for Universitesmuseet i Bergen, Henrik von Aachen

Den 10. mars 2014 ble avtalen om NORBOL-samarbeidet under forskningsrådets infrastrukturbevilgning formelt undertegnet av av fire museumsdirektører ved et møte i Trondheim. Universitetsmuseet i Bergen skal spesielt ha ansvar for koordinering av DNA-strekkoding av marine evertebrater, men vil også bistå strekkoding av andre organismegrupper, når det er naturlig.

 

Den staselige NORBOL-kaken inneholdt lett identifiserbare ingredienser

Den staselige NORBOL-kaken inneholdt lett identifiserbare ingredienser