Monthly Archives: August 2014

Internasjonal Crustacea kongress (ICC-8) i Frankfurt

Nesten 300 forskere fra mange nasjoner var i forrige uke samlet på den flotte Campus Westend til Goetheuniversitetet i Frankfurt for den Åttende Internationale Crustace-kongressen. Mange interessante foredrag og postere med høy kvalitet ble presentert i løpet av seks dager.  En spesiell work-shop om DNA-identifikasjon fylte auditoriet i den grad at mange tilhørere måtte nøye seg med ståplass. EW ga en 15 minutters presentasjon av resultater fra vår strekkoding av decapoder og stomatopoder fra Afrikakysten. Han peikte særlig på at strekkoding kan avsløre avvikende identifikasjoner mellom ulike laboratorier og forskningsmiljø og vise til behov for rebestemmelse og / eller taksonomisk revisjon av arter.Copy of GoetheUnivFrankfurtICC-8_presentation

Casinobygget ved Goethe-universitetet

Kenneth Meland (BIO, UiB) framla også resultater av fylogenetiske analyser av den eldgamle gruppen Lophogastrida.  Separate analyser av morfologiske karakterer  og DNA fra fire gener viser overraskende godt samsvar og har gitt oss en ny forståelse av slektskapsforhold mellom familiene i denne gruppen. Meland samarbeider med EW og Stefan Richter (Univ. Rostock) i dette prosjektet.ICC8_Lophogastrida

 

Data til Artskart

4027 artsdata om marine krepsdyr i Universitetsmuseets samlinger ble avlevert til Artsdatabanken i dag

4027 artsdata om marine krepsdyr i Universitetsmuseets samlinger ble avlevert til Artsdatabanken i dag

Artsdatabanken (http://www.artsdatabanken.no/) lyser jevnlig ut midler for å få stedfestede data om forekomsten av arter i Norge. Selv om Evertebratsamlingen har preparater av flere tusen arter som har vært katalogiserte siden 1850, er mange prøver som ikke uten videre egner seg for slike kart. Det kan blant annet være fordi stedsangivelsene er usikre. Vi har foretatt et utvalg av 4000 prøver av storkreps (Malacostraca) som vi anser som rimelig sikre identifikasjoner. Data ble avlevert til Artsdatabanken i dag og vil formodentlig bli integrert i Artskart og GBIF. Vi takker Artsdatabanken for oppdraget.

Artsidentifiserte og katalogiserte prøver med data i DarwinCore-format

Artsidentifiserte og katalogiserte prøver med data i DarwinCore-format