Monthly Archives: February 2013

Møt katalognummer 90.000

Vi bikket nylig 90.000 katalogiserte prøver i den vitenskapelige samlingen vår, og siden prøve nummer 90.000 er et godt eksempel på hva vi driver med ved avdelingen for tiden så presenterer vi det her.

Diastyloides biplicatus

Diastyloides biplicatus

Dette er en Cumacea (kommakreps eller halekreps på norsk), som har blitt samlet inn av MAREANO. Den ble deretter artsbestemt på en workshop arrangert av Institutt for Biologi og MAREANO (med deltagelse i fra Universitetsmuseet). Nå har den blitt utvalgt til å inngå i NorBOLprosjektet (Norwegian Barcode of Life), hvor den vil inngå i et referansebibliotek av artsspesifikke, standardiserte DNA sekvenser (strekkoder) som skal tjene som en ressurs for forskning og forvaltning av biologisk mangfold i Norge.

Bioskag workshop

Vi kickstartet året med å avholde to workshops i januar. Den første av disse var basert på en del av det omfattende materialet i fra Skagerrak som har blitt samlet inn gjennom de siste par årene (2006-dags dato). Håpet er å øke kunnskapen om den lite kjente evertebratfaunaen i Skagerrak.

I denne omgangen var det flerbørstemarkene (Polychaeta) innsatsen dreide seg om, og i løpet av en hektisk uke var totalt ti deltagere i fra ulike land og institusjoner i sving. Dette kan du lese mer om på bloggen til Norsk polychaetforum. Når driver vi med etterarbeid, og det ser ut for at det etter hvert vil komme mye spennede utav ukas innsats.

Folksomt på laben

En del av etterarbeidet inkluderer å bruke avansert optikk for å studere små detaljer på dyrene. Et av verktøyene vi har til rådighet er elektronmikroskopi; vi har tilgang til fasilitetene til elektronmikroskopisk felleslaboratorium, som gir oss mulighet til å ta høyoppløsningsbilder i stor forstørrelse.

Scanning elektronmikroskopi (SEM) bilde av en Sphaerodoridae.

Scanning elektronmikroskopi (SEM) bilde av en Sphaerodoridae. Foto: K. Kongshavn.

Detaljbilde av en børste på en Sphaerodoridae. Foto: K. Kongshavn

Detaljbilde av en børste på en Sphaerodoridae sett ved 7510 x forstørrelse. Foto: K. Kongshavn

 

Velkommen!

Evertebratsamlingen er en av Universitetsmuseets store samlinger av vitenskapelig zoologisk materiale. Evertebrater, eller invertebrater, er en betegnelse for dyr uten ryggrad. Ved vårt museum, som ved mange andre vitenskapelige samlinger, er evertebratene den delen av dyreriket som gjenstår når virveldyrene (vertebrater), insekter, edderkoppdyr og tusenbein (entomologi) er tatt ut. Evertebratene omfatter derfor en svært variert gruppering av veldig ulike dyregrupper, både frittlevende, fastsittende og parasitter, som kan ha spektakulære levevis i mange typer miljø. Mange av artene i disse dyregruppene vet vi fremdeles svært lite om fordi de er vanskelige å studere og å identifisere. Vitenskapelige samlinger er fundamentale kilder til kunnskapen om vårt zoologiske mangfold. På disse sidene ønsker vi å informere litt om samlingenes innhold og om tidligere og nåværende virksomhet.

Vår offisielle nettside finner du her

For the English version of the blog, go here

Mulige masteroppgaver tilknyttet samlingen står beskrevet her.

Bilder og annet materiell på bloggen er © Evertebratavdelingen dersom ikke annet er oppgitt. Om noen ønsker å benytte materiale herifra bes de ta kontakt.