Bioskag workshop

Vi kickstartet året med å avholde to workshops i januar. Den første av disse var basert på en del av det omfattende materialet i fra Skagerrak som har blitt samlet inn gjennom de siste par årene (2006-dags dato). Håpet er å øke kunnskapen om den lite kjente evertebratfaunaen i Skagerrak.

I denne omgangen var det flerbørstemarkene (Polychaeta) innsatsen dreide seg om, og i løpet av en hektisk uke var totalt ti deltagere i fra ulike land og institusjoner i sving. Dette kan du lese mer om på bloggen til Norsk polychaetforum. Når driver vi med etterarbeid, og det ser ut for at det etter hvert vil komme mye spennede utav ukas innsats.

Folksomt på laben

En del av etterarbeidet inkluderer å bruke avansert optikk for å studere små detaljer på dyrene. Et av verktøyene vi har til rådighet er elektronmikroskopi; vi har tilgang til fasilitetene til elektronmikroskopisk felleslaboratorium, som gir oss mulighet til å ta høyoppløsningsbilder i stor forstørrelse.

Scanning elektronmikroskopi (SEM) bilde av en Sphaerodoridae.

Scanning elektronmikroskopi (SEM) bilde av en Sphaerodoridae. Foto: K. Kongshavn.

Detaljbilde av en børste på en Sphaerodoridae. Foto: K. Kongshavn

Detaljbilde av en børste på en Sphaerodoridae sett ved 7510 x forstørrelse. Foto: K. Kongshavn