Flere vestafrikanske dyregrupper

Som nevnt i en tidligere post arbeider vi for tiden en god del med materiale samlet inn langs vestkysten av Afrika.

I tillegg til krabbene (Brachyura) i forrige post så holder vi på med flere ulike familier av børstemark (Polychaeta), og med slangestjerner (Ophiuroidea). Her er bilder av noen av dyrene som har “vært hos fotografen” denne uka, dette er en del av prossesen for å klargjøre materialet for inludering i BOLD-databasen. Vi begynner med å få dyrene artsbestemt av en taksonom som kjenner gruppen, deretter tas det bilde og en vevsprøve, som så sendes til Canada for sekvensering slik at vi får en genetisk “barcode”, en artsspesifikk identitetskode. Dette blir så gjort tilgjengelig gjennom databasen BOLD.

En slangestjerne, Ophiura ophiura i fra Marokko. Skala = 0.5 cm

En slangestjerne, Ophiura ophiura i fra Marokko. Skala = 0.5 cm

En polychaet i fra familien Maldanidae. Midt på dyret kan du se rester av tuben som det lever i. Skala = 0.5 cm

En polychaet i fra familien Maldanidae. Midt på dyret kan du se rester av tuben som det lever i. Skala = 0.5 cm

En annen polychaet, denne hører hjemme i familien Onuphidae og har blitt samlet inn i Guinea. Skala = 0.5 cm

En annen polychaet, denne hører hjemme i familien Onuphidae og har blitt samlet inn i Guinea. Skala = 0.5 cm