Publisitet i Barcode Bulletin

Barcode Bulletin er et nyhetsbrev fra International Barcode of Life (IBOL). I Barcode Bulletin Vol. 4, No. 2 – December 2013 finnes to aktuelle oppslag. Det ene gjelder infrastrukturbevilgningen fra Artsdatabanken og Norges Forskningsråd til NorBol-prosjektet. Det andre refererer til vårt initiativ gjennom IPBES til workshop i MIWA-prosjektet.

barcode_bulletin