Nede på bunnen i det mørke hav…

Vi ruller videre med DNA-barcoding av norske, marine evertebrater i regi av NorBOL – og du verden så mye kult vi får jobbe med! Her er et lite utvalg av det som har gått gjennom prosessen mot udødelighet i databasen til BOLD (Biodiversity of Life) i det siste.

Spennende dyreliv!

Spennende dyreliv! Foto: Kongshavn

Prosessen er som før; dyr identifiseres av taksonomer som kan den aktuelle gruppen (det være seg kommakreps, tanglopper, børstemark eller pelsmollusker).

Pelsmollusk, eller Aplacophora.

Pelsmollusk, eller Aplacophora.

Plukke, plukke

Plukke, plukke

Et representativt individ plukkes ut til en fremtid som barcodingsvoucher. Dette dyret blir så fotografert, og en vevsbit blir tatt ut. Resten av dyret får katalognummer og blir en del av museumssamlingen. De utplukkede vevsbitene samles i spesielle plater med plass til 95 prøver, og platene sendes til Canada (fordi det er dem vi har avtale med). Der prosesseres vevet på en slik måte at vi – om alt går etter planen – får ut en bit (barcode) av arvestoffet (DNA) som er artsspesifikk.

Deretter legges all informasjonen om dyret – hvilken art det er, hvem som har artsbestemt det, hvor dyret ble samlet inn (koordinater og dyp), bilde av individet og den genetiske strekkoden –  inn i databasen til BOLD.

En ferdig fylt plate med vevsprøver av 95 dyr

En ferdig fylt plate med vevsprøver av 95 dyr