Monthly Archives: March 2014

NorBOL-workshop i Trondheim

IMG_8196Denne uka har tre av oss vært i trivelige Trøndelag på workshop ved Vitenskapsmuseet, NTNU sammen med andre biologer i fra hele landet. IMG_8203

Tema for workshopen var barcoding gjennom NorBOL-prosjektet.

 

Vi var omkring 15 deltagere som abeidet med våre medbrakte prøver i fra et vidt spekter av dyr og planter (botanikere driver med barcoding, de også!), deltok på foredrag og hadde interessante diskusjoner.

Takk til Torbjørn, Lisa og deres gode hjelpere for en flott workshop!

 

P1020692 P1020700 IMG_8207P1020696

NORBOL-avtalen signeres

NORBOL-avtalen signeres av direktør for Universitesmuseet i Bergen

NORBOL-avtalen signeres av direktør for Universitesmuseet i Bergen, Henrik von Aachen

Den 10. mars 2014 ble avtalen om NORBOL-samarbeidet under forskningsrådets infrastrukturbevilgning formelt undertegnet av av fire museumsdirektører ved et møte i Trondheim. Universitetsmuseet i Bergen skal spesielt ha ansvar for koordinering av DNA-strekkoding av marine evertebrater, men vil også bistå strekkoding av andre organismegrupper, når det er naturlig.

 

Den staselige NORBOL-kaken inneholdt lett identifiserbare ingredienser

Den staselige NORBOL-kaken inneholdt lett identifiserbare ingredienser

10 plater klare til sending!

Nå har vi fått ferdig ti plater til barcoding (hurra!), ni i fra norske farvann som inngår i NorBOL-prosjektet, og en plate med børstemark i fra vestkysten av Afrika (MIWA-bloggen er forøvrig nylig oppdatert). Disse platene skal sendes til Canada for videre prosessering.

Gruppene vi har arbeidet med nå er:

Et helt brett med amphipoder (tanglus), primært samlet inn av MAREANO, men med innslag i fra Svalbard

Et helt brett med amphipoder (tanglopper), primært samlet inn av MAREANO, men med innslag i fra Svalbard

1..

1..

2...

2…

3...

3…

..4 brett med børstemark ifra norske farvann. Dyrene kommer i stor grad i fra MAREANO og BIOSKAG, og har blitt opparbeidet på ulike workshoper vi har arrangert.

..4 brett med børstemark ifra norske farvann. Dyrene kommer i stor grad i fra MAREANO, BIOSKAG og POLYSKAG, og har blitt opparbeidet på ulike workshoper vi har arrangert.

Ett brett med aplacophora (pelsmollusker)

Ett brett med aplacophora (pelsmollusker)

Ett brett med Ophiuroidea (slangestjerner) samlet inn av MAREANO; BIOSKAG og våre egne tokt

Ett brett med Ophiuroidea (slangestjerner) samlet inn av MAREANO; BIOSKAG og våre egne tokt

Ett helt brett med Cumacea (kommakreps)

Ett helt brett med Cumacea (kommakreps)…

Samt et brett med Cumacea (t.h.), Mysida (t.v)(pungreker/rekebarn) og Isopoda (tanglus, øvre bilde)

Samt et brett med Cumacea (t.h.), Mysida (t.v, pungreker/rekebarn) og Isopoda (tanglus, øvre bilde) i fra Norge.

Og et brett med afrikanske børstemark

I tillegg sender vi nok et brett med afrikanske børstemark

Vi sender dem avgårde og krysser fingrene for strålende resultater og mengder av fine barcodes!