7th European Malacological Societies

Den andre uken i september (7-11.09.14 ) ble den syvende kongressen til The European Malacological Societies ble holdt på St. Catherines College ved Universitetet i  Cambridge, Storbritannia.

St Catherine's College

St Catherine’s College

Collegene i Cambridge består av en blanding av gamle ærverdige bygninger og moderne fasiliteter. St. Catherines, grunnlagt i 1473, er intet unntak og består av et splitter nytt konferansesenter, mens hovedtyngden av colleget består av et lappeteppe av bygninger som har blitt satt sammen siden det ble grunnlagt og opp til 1900-tallet. Deltakerne besto av rundt 150 forskere, og flokket til Cambridge fra hele Europa, men inkluderte også reisende fra mer fjerntliggende steder som Vladivostok, Hong Kong og Sør-Afrika.

Fra auditoriet

Fra auditoriet

Siden kongressen ikke var av de største, ble alle presentasjonene holdt i samme auditorium og hver dag hadde sitt eget tema, slik at alle fikk oppleve alle presentasjonene, i motsetning til å løpe rundt for å finne de mest interessante symposiene. Dette førte til at deltakerne kunne lære om interessante emner og studier som de sannsyligvis ville gått glipp av ellers.

 

Trond og Lena med posterene sine

Trond og Lena med posterene sine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lille antallet forskere førte også til en mer intim atmosfære og tillot mange diskusjoner med folk fra vidt forskjellige felt og akademiske nivå. Universitetsmuseet var representert med to plakater, presentert av Trond Oskars og Lena Ohnheiser.

Trond presenterte deler av sin masteroppgave, med en plakat om den molekylære fylogenien av de ikke-monofyletiske Philiinidae cephalaspide sneglene og Lena presenterte en plakat om den nåværende statusen for de cephalaspide sneglene Cylichna alba som en art eller et kompleks av arter.