Børstemark i Oslofjorden

En av gjesteforskerne som var med oss på toktet i Oslofjorden, Arne Nygren, har et Artsprosjekt gående på kryptiske arter av flerbørstemark i norske farvann.

I forbindelse med dette tar han (flotte!) bilder av levende individer slik at man kan se fargetegningene. Her kommer et par eksemplarer som ble samlet i løpet av uken i Drøbak:

Notophyllum crypticum Foto:Arne Nygren (CC-BY-SA)

Notophyllum crypticum
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eunice pennata Foto:Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eunice pennata
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eupolymnia nesidensis Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eupolymnia nesidensis
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Phyllodoce longipes Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Phyllodoce longipes
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)