Workshop: storinnrykk av børstemarktaksonomer

Denne uka avholder vi PolyNor-workshop, eller “Diversitet av børstemark i Norskehavet – fra kyst til dyphav“, som prosjektet egentlig heter. Vi har samlet 11 forskere i fra fem land på evertebratlaben, så her er all luper i sving – vi har til og med måttet låne noen ekstra. I skrivende stund er det frenetisk aktivitet, det er siste kveld og alle har mye de vil få gjort. Det jobbes primært på MAREANO-materiale, men også på eldre materiale, prøver vi har samlet inn selv, materiale i fra Svalbard, og prøver i fra grunnere vann. Vi har også plukket en hel masse individer til DNA barcoding – vi kommer tilbake med en oppsummering av foreløpige resultater når vi har fått summert opp, men det er i alle fall sikkert at det har vært en produktiv uke!

Workshopdeltakerne

Workshopdeltakerne