Vellykket workshop på børstemark

I forrige uke avholdt vi PolyNor-workshop på laben. Denne gangen fokuserte vi spesielt på kompetanseheving og erfaringsutveksling sammen med folk som til daglig arbeider med miljøovervåking, og hadde med deltakere i fra Akvaplan-niva, Uni Research SAM-marin, NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetsmuseet i Bergen.  Vi fokuserte spesielt på etanolfiksert materiale samlet inn fra dype farvann (>600 m) av MAREANO, da vi har planer om å barcode denne  faunaen gjennom NorBOL. Workshopen var en del av prosjektet vi har gående på børstemarkdiversitet i norske farvann; PolyNor. Takk for innsatsen! IMGP0528 IMGP0529 IMGP0535