Nye NorBOL-plater sendt til sekvensering

Vi ruller videre med strekkodingen av norske organismer gjennom NorBOL, og sendte avgårde syv nye plater à 95 prøver i går. NorBOL har barcodingsorganisatorer ved hvert av de fire universitetsmuseene, og disse har ulike hovedansvarsområder – ved Universitetsmuseet har vi ansvar for strekkodingen av marine evertebrater, marine makroalger, og marine fisk. Samtidig er vi naturligvis behjelpelige når det er andre grupper som skal bearbeides og sendes inn. Denne gangen ble det sendt inn tre brett med børstemark (Polychaeta), et brett med tanglopper (Amphipoda), et brett med DNA-ekstrakt av hoppekreps (Copepoda), et brett med marine fisk, og et brett med tovinger (Diptera).

Representanter i fra de 7 brettene

Representanter i fra de 7 brettene