Monthly Archives: November 2015

Forskingsformidling – Julemøtet til Soppforeningen i Bergen

Av og til må en utenfor “sine” organismegrupper, og i går fikk jeg prøvd meg på et helt annet rike, nemlig soppriket!

Min kollega i Oslo koordinerer den genetiske strekkodingen av storsopp i Norge, og fikk i den forbindelse en henvendelse i fra Soppforeningen i Bergen om hun kunne komme og holde et foredrag på julemøtet deres. Hun hadde ikke anledning til å komme, men vi samarbeidet frem et foredrag som jeg så gav i går. Det ble godt mottatt, og det var en hyggelig kveld.

Soppforeningen-Katrine

Ny publikasjon – Onuphidenes fylogeni

Del av fylogenetisk tre for familien Onuphidae (Polychaeta) fra Budaeva of kolleger

Del av fylogenetisk tre for familien Onuphidae (Polychaeta) fra Budaeva of kolleger

Nataliya Budaeva og kolleger fikk nylig antatt et arbeid for trykking i Molecular Phylogenetics and Evolution. Vi takker UiB som har tatt kostnadene ved å gjøre publikasjonen til “open access”. Artikkelen finnes her http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2015.10.011

Biodiversitet og DNA-strekkoding

Group photo, [c] NTNU (foto: Hojem)

Group photo, [c] NTNU (foto: Hojem)

I uke 46 var flere av oss representert på konferansen “Biodiversity and DNA barcoding“, som ble arrangert av Artsdatabanken og NorBOL. Programmet inneholdt mange interessante og inspirerende foredrag og posterpresentasjoner.

Sujeevan Ratnasingham presenting "Cyberinfrastucture for the second decade of DNA Barcoding"

Sujeevan Ratnasingham presenterer “Cyberinfrastucture for the second decade of DNA Barcoding”

Folkene ved Evertebratsamlingen viste tre “posters” og framførte en muntlig presentasjon. Våre entomolog-kolleger var også representert med “posters”.

 

Mer undervisning

Til praksisdelen av kurset BIO332 Fylogenetiske metoder inviterer vi også studenter og forskere fra Forskerskolen i biosystematikk, ForBio. I år hadde vi deltakere fra fra Universitetet i Island, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet, Universitetet i Oslo, Uppsala Universitet, og KøbeForBio_Phylogenetics_2015nhavns Universitet.