Forskingsformidling – Julemøtet til Soppforeningen i Bergen

Av og til må en utenfor “sine” organismegrupper, og i går fikk jeg prøvd meg på et helt annet rike, nemlig soppriket!

Min kollega i Oslo koordinerer den genetiske strekkodingen av storsopp i Norge, og fikk i den forbindelse en henvendelse i fra Soppforeningen i Bergen om hun kunne komme og holde et foredrag på julemøtet deres. Hun hadde ikke anledning til å komme, men vi samarbeidet frem et foredrag som jeg så gav i går. Det ble godt mottatt, og det var en hyggelig kveld.

Soppforeningen-Katrine