Felles feltarbeid

Med vårværet kom utferdstrangen, og Jon, Cessa og meg bestemte seg for å kombinere litt feltarbeid med «museal transport»; vi kunne treffe Torkild fra NTNU-VM som var på reise og få gitt ham noen bokser børstemark fra MAnDAriN-prosjektet, og samle ferskt materiale til diverse Artsprosjekter på samme turen.

kollasj av fem bilder; smådyr i fra kanten avbrygga, to som ligger på magen og ser ned i vannet, en glad mann som holder en stabel plastbokser med børstemark, et kart over hvor vi var, og et tareblad med mosdyr

Dyr i fra bryggekanten i Kilstraumen, biologer i kjent positur, kart over hvor vi var, en glad mann med børstemarkboksstabel, og fine mosdyr på tareblader. fotos: K. Kongshavn

Som tenkt så gjort – vi pakket oss av gårde, leverte materiale, og samlet materiale fra to stasjoner; en i Gulen (tusen takk til Erling for hjelp der!), og en i Kilstraumen (som vi har besøkt før, det kan du lese mer om her).

Det er definitivt vår i sjøen, full planktonsuppe i vannet og mye som begynner å røre på seg.

Vi har ikke rukket å opparbeide alt i detalj enda, men vi vet allerede nå at vi fant noen spennende snegler til prosjektet på “Bløtdyrsgruppen lavere Heterobranchia” (de har en fersk bloggpost på den engelske bloggen, klikk her for å lese den), fine amfipoder til snart-påbegynte MADAM som skal jobbe med artskomplekser i utvalgte familier av tanglopper (amfipoder), og flere arter mosdyr til NorDigBryo – noen av disse til Maria sin master. Så det var en vellykket utflukt!

-Katrine