Tag Archives: barcoding av alger

Makroalger til NorBOL

I forrige uke hang jeg meg på kurset i marin floristikk til institutt for biologi (BIO309A), som ble holdt ute på feltstasjonen vår i nærheten av Flesland. Det var en trivelig gjeng på 12 masterstudenter og tre undervisere i fra BIO (samt undertegnede) som jaktet på makroalger – studentene for å lære seg å identifisere dem, jeg for å sanke arter til NorBOL.

Arbeidsflyten var i) ut og samle alger (til fots og med båt, vi dekket ulike habitater og dybder) ii) inn på laben og identifisere iii) arter som ikke står på lista skal inn til Katrine for fotografering og vevsprøvetaking iv) resten av individet presses som en herbarievoucher.

Totalt tok vi 88 prøver av 76 arter, nå blir det veldig spennende å se hvilke resultater vi får!

Her blir det en litt annen tilnærming på sekvenseringen enn hva vi normalt gjør i NorBOL, da algene krever et annet oppsett enn det de har tilgjengelig på laben vi normalt bruker i Guelph i Canada. Derfor har vi alliert oss med the Saunders lab, som har sagt seg villige til å sekvensere for oss mot at de får bruke resultatene i forskningen sin – og ingenting er vel bedre enn at resultatene blir brukt, så det gikk vi villig med på!

Under vann

Under vann

Hva finner vi her?

Hva finner vi her?

Den spede begynnelsen på identifiseringene...

Den spede begynnelsen på identifiseringene…

...som ble til et imponerende antall arter på kursets siste dag!

…som ble til et imponerende antall arter på kursets siste dag!

Identifiseringsarbeid på laben

Identifiseringsarbeid på laben

Tavleundervisning er fint når en skal få oversikten på plass

Tavleundervisning er fint når en skal få oversikten på plass

Innsamling i fjæra

Innsamling i fjæra

Kjersti snakker om de ulike habitatene

Kjersti snakker om de ulike habitatene

Tøff dag på kontoret!

Tøff dag på kontoret!

Fjærepytter på Store Kalsøy

Fjærepytter på Store Kalsøy

Lettbåtfrakting over til holmen vi skal undersøke

Lettbåtfrakting over til holmen vi skal undersøke

Artsrikt!

Artsrikt!

Pent dandert voucheridivid på herbarieark

Pent dandert voucheridivid på herbarieark

Vouchere i press

Vouchere i press

På algejakt i Seløysundet

På algejakt i Seløysundet

Artsjakt

Artsjakt

Pelvetia canaliculata

Pelvetia canaliculata

Ceramium cf virgatum

Ceramium cf virgatum

Ulva lactua (havsalat)

Ulva lactua (havsalat)

Fucus serratus

Fucus serratus

Chaetomorpha aerea/linum

Chaetomorpha aerea/linum

Chylocladia verticilliata

Chylocladia verticilliata

Delesseria sanguinea

Delesseria sanguinea

Plocamium lyngbyanum

Plocamium lyngbyanum

Som zoolog klarte jeg ikke å la være å plukke med meg dyrene som levde på tare og tang, så det ble noen dyr til barcoding også!

Calliostoma zizyphinum, mangefarget kjeglesnegl

Calliostoma zizyphinum, mangefarget kjeglesnegl

ZMBN_106217 (8)

Isopod/tanglus

Isopod/tanglus

Aplysia punctata, sjøhare

Aplysia punctata, sjøhare

Det ble plukket en god del Amphipoder (tanglopper) til NorAmph

Det ble plukket en god del Amphipoder (tanglopper) til NorAmph

En skjellrygg (Polychaeta/børstemark)

En skjellrygg (Polychaeta/børstemark)

Vevsprøver

Vevsprøver

Takk til undervisere og studenter for en flott uke, vi krysser fingrene for gode resultater!