Tag Archives: euchone

Fredagsbilde; en nydelig “støvkost”!

Dagens fotomodell ble plukket opp på 20 meters dyp i Vatlestraumen like utenfor Bergen på et av dagsturstoktene våre.  Det er en børstemark i familien Sabellidae, som på engelsk heter “Feather duster worms” – jeg finner ikke noe norsk navn på dem i Artsnavnebasen, så det ble med en improvisert direkte oversettelse.

Euchone sp

Euchone sp. Foto: K.Kongshavn

Etter å ha konferert med en ekspert på Sabellider som fikk tilsendt dette bildet så har den blitt bestemt til slekten Euchone (takk, M.!) – for å komme videre ned til artsnivå så må selve dyret undersøkes – da ser man på små detaljer som oppbygningen av børster og segmenter.

Alternativt så kan man forsøke å barcode dyret; dersom andre individer av samme art allerede har blitt korrekt bestemt og lastet opp i databasen, vil vi få treff på vårt dyr, komplett med artsnavn. I dette tilfellet kommer vi til å gjøre begge deler; en artsbestemning basert på morfologien (de fysiske trekkene) til dyret, og en genetisk strekkode (barcode). Dette er en del av arbeidet vårt med å sammenstille et bibliotek over strekkoder for alle norske marine evertebrater, som er en del av NorBOL-prosjektet.