Tag Archives: Isopoda

Isopoder i fleng

Da vi var ute med R/V Hans Brattstrøm i forbindelse med det internasjonale Annelidakurset vi arrangerte i juni så samlet vi ikke bare børstemark; vi plukket også med oss aktuelle dyr til NorBOL-barcoding – deriblant isopoder til en krepsdyr-plate som ble sendt inn til sekvensering i juni.

Innsamling og sortering i typisk vestnorsk sommervær

Innsamling og sortering i typisk vestnorsk sommervær

Arst- og individrik prøve med amphipoder (tanglopper) og isopoder (tanglus)

Arts- og individrik prøve med amphipoder (tanglopper) og isopoder (tanglus) – her tatt med trekantskrape på 29 meters dyp utenfor Sotra

I mens vi var ute på feltstasjonen vår på Espegrend plukket vi ut en del individer som vi fotograferte levende, slik at vi fikk med de flotte fargetegningene. Dette er litt mer omfattenede enn en kanskje skulle tro, da dyrene er fint lite interesserte i å stå i ro og posere.

Slik så det ut oppi skåla med utplukkede krepsdyr:

 

I fra en av isopod-slektene – Idotea – endte vi opp med denne gjengen, som ble fotografert, fiksert og identifisert. Deretter tok vi vevsprøver av dem, som ble lagt i krepsdyr-platen vi holdt på med, og sendt til CCDB-laben i Kanada for sekvensering.

Isopoder i slekten Idotea

Isopoder i slekten Idotea – de fleste er 1-2 cm lange (men de er ikke skalert i forhold til hverandre her)

Etter sekvensering ble dataene i fra CCDB-laben lastet opp sammen med våre data i den internasjonale strekkodedatabasen BOLD,  og vi fikk følgende resultater:

isopoda-part2

Litt oppklarende – men også forvirrende

Her er et par åpenbare ting å ta tak i:

Vi går tilbake og ser på de tre idividene som ikke var artsbestemt, og sjekker om vi er enige med arten den genetiske strekkoden indikerer (I. granulosa), i såfall oppdaterer vi navnet i BOLD-databasen.

Hva har skjedd med de tre individene som var identifisert som I. granulosa, men som ikke fikk barcode? Var det bare tilfeldigheter som gjorde at de tre ikke fungerte, eller kan de være en annen art? Hva med Idothea neglecta? (Kanskje trengs det i så fall en annen primer for å få til DNA-sekvenser fra disse?) Her må vi hente fram prøvene våre og undersøke artskjennetegnene igjen med kritisk blikk.

-Endre & Katrine

 

Besøk av NRK på laben

Filming

Filming

 

 

I går hadde vi kjendisbesøk på evertebratlaben, dyrepasser Frits i fra Akvariet kom hit sammen med Ingrid T. H. i fra NRK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyret studeres ved hjelp av kamera med forstørrelse koblet opp til en PC

Dyret studeres ved hjelp av kamera med forstørrelse koblet opp til en PC

 

 

 

Med seg hadde de en pose med «noe mystisk» som hadde dukket opp i et av de tropiske akvariene, og de ville ha hjelp i fra Endre til å artsbestemme disse dyrene.

En pose med "noe mystisk"

En pose med “noe mystisk”

 

 

 

 

 

 

 

Med fare for “spoilere” så avslører vi den foreløpige konklusjonen her:

Dyret var i alle fall en Isopod  (Tanglus), men hvilken art det var er vi fortsatt ikke sikre på - det finnes 10 283 beskrevne arter per i dag!

Dyret var i alle fall en Isopod (Tanglus), men hvilken art det var er vi fortsatt ikke sikre på – det finnes 10 283 beskrevne arter per i dag! Dermed er det ikke gjort på et blunk å finne ut akkurat hvilken art det er snakk om – men vi gjør et forsøk, og håper å få hjelp av en ekspert på dyregruppen.

Innslaget skal vises i programmet Dyrevenn (NRK Super) en gang på nyåret, det blir spennende!