Tag Archives: norske havforskeres forening

Reisebrev – Havforskermøtet 2014

I blant er det nødvendig å drive litt oppsøkende virksomhet også i marinbiologien – vi er på jakt etter samarbeidspartnere som kan bidra med kompetanse og materiale til prosjektene våre, og for å finne dem så kan det være smart å dra der fagmiljøene samles.

En slik arena er Havforskermøtet, som arrangeres av Norske havforskeres forening hver høst. Turen gikk nordover – til Tromsø – for å spre det glade budskap om NorBOL og mulighetene dette gir oss for å drive med genetisk strekkoding  – og for å presentere litt foreløpige resultater av det arbeidet vi har gjort så langt.

Foredrag

Foredrag – her om tareskog og kråkeboller

I år deltok representanter i fra universitetene i Tromsø, Nordland og Oslo, Tromsø museum og Universitetsmuseet i Bergen (undertegnede), Havforskningen, Det norske veritas, NIVA, Akvaplan-NIVA, NINA, NGU, Norges forskningsråd, Møreforskning, Statoil, Jørstad marin, Norconsult, Havbrustjenesten, Meterologisk institutt og Norsk polaristitutt – så det var mange fagmiljø (og fagretninger) tilstede.

Postere om alt i fra RuBisCO-enzymer til MAREANO-kartlegging

Postere om alt i fra RuBisCO-enzymer til MAREANO-kartlegging

Dermed ble det også et bredt spekter av tema som ble presentert i form av foredrag og postere – plakaten for årets møte (nedenfor) gir en idè om mangfoldet.  Med omkring tyve foredrag på to dager er det kanskje ikke så rart at vi også var innom “kråkebiller” og “krabbetasker” – det kan gå litt rundt for en hver med så mye informasjon pakket inn på kort tid!

Hele programmet finner du for øvrig her

Noen av årets foredragstema er illustrert her

Noen av årets foredragstema er illustrert her

NorBOL-foredraget ble godt mottatt, og resulterer forhåpentligvis i at vi får rekruttert med oss enda noen flere på strekkodingen av den norske marine evertebratfaunaen!