Prosjekter

Klikk på linkene for å komme til alle bloggposter om emnet

Forskerskolen i biosystematikk, “Our ambition is to train a new generation of biosystematists to meet the society’s needs for biodiversity expertise and at the same time to strengthen the research in biosystematics in the Nordic countries.” Hjemmeside

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen utgjør utøvende gruppe, og det innsamlede biologiske materialet deponeres ved Universitetsmuseet i Bergen. Hjemmeside

MIWA-prosjektet baserer seg på hundrevis av innsamlede bentiske prøver i fra vestkysten av Afrika. Disse prøvene har blitt samlet inn i forbindelse med prosjektene på Guinea Current (GCLME) og Canary Current (CCLME) Large Marine Ecosystem. Hjemmeside

 • NorBOL

  NorBOL er et nettverk av norske forskere og forskningsinstitusjoner som er engasjert i arbeidet med DNA-strekkoding av norsk fauna og flora. Universitetsmuseet i Bergen har ansvar for strekkodingen av marine evertebrater og fisk.

  Målet er å lage et referansebibliotek av artsspesifikke, standardiserte DNA-sekvenser (strekkoder) og bygge en nasjonal infrastruktur for DNA-strekkoding i Norge. Referansebiblioteket skal tjene som en ressurs for forskning og forvaltning av biologisk mangfold i Norge. Vi vil også bidra til internasjonalt samarbeid for DNA-strekkoding, spesielt med tanke på biologisk mangfold i polare områder.

  Vårt arbeid i Norge inngår i et globalt nettverk, Barcoding of Life Initiative, og NorBOL er en regional node i det internasjonale prosjektet på DNA-strekkoding iBOL. Hjemmeside

 • PolyNor

  Et prosjekt for å undersøke diversiteten av flerbørstemark i Norskehavet i fra kysten og ned i dyphavet. Hjemmeside

 • BioSkag
 • PolySkag
 • Om Evertebratavdelingen
 • Pågående prosjekter
 • Studentprosjekter
 • Workshops
 • Feltarbeid
 • Fotografering
 • Konferanse