Prosjekter

Klikk på linkene for å komme til alle bloggposter om emnet

 • ForBio
  Forskerskolen i biosystematikk, “Our ambition is to train a new generation of biosystematists to meet the society’s needs for biodiversity expertise and at the same time to strengthen the research in biosystematics in the Nordic countries.” Hjemmeside
 • MAREANO
  MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen utgjør utøvende gruppe, og det innsamlede biologiske materialet deponeres ved Universitetsmuseet i Bergen. Hjemmeside
 • Marine Biodiversity of West Africa
  MIWA-prosjektet baserer seg på hundrevis av innsamlede bentiske prøver i fra vestkysten av Afrika. Disse prøvene har blitt samlet inn i forbindelse med prosjektene på Guinea Current (GCLME) og Canary Current (CCLME) Large Marine Ecosystem. Hjemmeside
 • NorBOL
  NorBOL er et nettverk av norske forskere og forskningsinstitusjoner som er engasjert i arbeidet med DNA-strekkoding av norsk fauna og flora. Universitetsmuseet i Bergen har ansvar for strekkodingen av marine evertebrater og fisk.Målet er å lage et referansebibliotek av artsspesifikke, standardiserte DNA-sekvenser (strekkoder) og bygge en nasjonal infrastruktur for DNA-strekkoding i Norge. Referansebiblioteket skal tjene som en ressurs for forskning og forvaltning av biologisk mangfold i Norge. Vi vil også bidra til internasjonalt samarbeid for DNA-strekkoding, spesielt med tanke på biologisk mangfold i polare områder.Vårt arbeid i Norge inngår i et globalt nettverk, Barcoding of Life Initiative, og NorBOL er en regional node i det internasjonale prosjektet på DNA-strekkoding iBOL. Hjemmeside

 

Artsprosjekter

(Les mer om Artsprosjektet på Artsdatabanken sine nettsider)

Pågående prosjekt (2019-  )

Avsluttede prosjekt:

………………………………………………………………………………