Monthly Archives: April 2013

Flere vestafrikanske dyregrupper

Som nevnt i en tidligere post arbeider vi for tiden en god del med materiale samlet inn langs vestkysten av Afrika.

I tillegg til krabbene (Brachyura) i forrige post så holder vi på med flere ulike familier av børstemark (Polychaeta), og med slangestjerner (Ophiuroidea). Her er bilder av noen av dyrene som har “vært hos fotografen” denne uka, dette er en del av prossesen for å klargjøre materialet for inludering i BOLD-databasen. Vi begynner med å få dyrene artsbestemt av en taksonom som kjenner gruppen, deretter tas det bilde og en vevsprøve, som så sendes til Canada for sekvensering slik at vi får en genetisk “barcode”, en artsspesifikk identitetskode. Dette blir så gjort tilgjengelig gjennom databasen BOLD.

En slangestjerne, Ophiura ophiura i fra Marokko. Skala = 0.5 cm

En slangestjerne, Ophiura ophiura i fra Marokko. Skala = 0.5 cm

En polychaet i fra familien Maldanidae. Midt på dyret kan du se rester av tuben som det lever i. Skala = 0.5 cm

En polychaet i fra familien Maldanidae. Midt på dyret kan du se rester av tuben som det lever i. Skala = 0.5 cm

En annen polychaet, denne hører hjemme i familien Onuphidae og har blitt samlet inn i Guinea. Skala = 0.5 cm

En annen polychaet, denne hører hjemme i familien Onuphidae og har blitt samlet inn i Guinea. Skala = 0.5 cm

 

Klargjort for artskart

Plotting av artskart er høyt prioritert av den norske Artsdatabanken. Museumsmateriale av relativt ny dato har vanligvis stedfestete data som egner seg for slikt. Likevel kan det være særdeles arbeidkrevende å klargjøre slike data for digitale medier, blant annet fordi koordinatdata kan være skrevet i mange ulike formater. Noen tror kanskje at materialet kan kastes når denne jobben er gjort, men hva om artsidentifikasjonene er feil? Rozemarijn Keunig, som studerte dette museumsmaterialet av slekten Thyasira fra vestlandet fant at en stor del av prøvene var feilidentifiserte. Store tall på feilidentifikasjoner er ganske vanlig i vitenskapelig materiale av arter som er vanskelig å identifisere.

300 prøver av skjell med nye og reviderte artsidentifikasjoner

300 prøver av skjell med nye og reviderte artsidentifikasjoner

Thyasira1

Museene oppbevarer prøver av dyr som studiemateriale og som dokumentasjon på artenes forekomst. Nye undersøkelser av materialet kan føre til revisjon av artsnavn på prøvene. Spørsmålet er om disse revisjonene også vil finne veien til de nettbaserte databasene som drftes utenfor museene?

Thyasira