Monthly Archives: October 2014

Børstemark i Oslofjorden

En av gjesteforskerne som var med oss på toktet i Oslofjorden, Arne Nygren, har et Artsprosjekt gående på kryptiske arter av flerbørstemark i norske farvann.

I forbindelse med dette tar han (flotte!) bilder av levende individer slik at man kan se fargetegningene. Her kommer et par eksemplarer som ble samlet i løpet av uken i Drøbak:

Notophyllum crypticum Foto:Arne Nygren (CC-BY-SA)

Notophyllum crypticum
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eunice pennata Foto:Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eunice pennata
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eupolymnia nesidensis Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eupolymnia nesidensis
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Phyllodoce longipes Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Phyllodoce longipes
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Reisebrev – På tokt i Oslofjorden

Forskningstasjonen Biologen

Forskningstasjonen Biologen

F/F Bjørn Føyn

F/F Bjørn Føyn

Forrige søndag pakket vi leiebilen stinn av labutstyr og dro på roadtrip til Drøbak – her har vi innlosjert oss på forskningsstasjonen Biologen, og drar på dagsetapper med F/F Bjørn Føyn for å samle materiale i Oslofjorden.

Nok en hard dag på sjøen (solen forsvant riktignok etter første dag, men dog)

Nok en hard dag på sjøen (solen forsvant riktignok etter første dag, men dog)

De klassiske haugene av havbunn - finner vi dyrene våre her?

De klassiske haugene av havbunn – finner vi dyrene våre her?

Sortering ombord

Sortering ombord

Vi vasker

Vi vasker (og vasker og vasker) på prøvene for å bli kvitt mest mulig sediment før vi tar dem med inn på laben

Pen utsikt!

Pen utsikt!

Polychaetfolkene samles

Polychaetfolkene samles

Vi lar oss ikke stoppe av høstmørket

Vi lar oss ikke stoppe av høstmørket

Vi er totalt syv deltagere, og alle hadde sine spesifikke «ønskearter» som de håpet å finne. Området vi arbeider i er typelokalitet (lokaliteten typeindividet, dvs det definerende individet for arten da den ble beskrevet, ble funnet på) for en rekke arter, noe som gjør materiale herifra ekstra aktuelt.

 

Så glad blir man når første svamp dukker opp i trekantskrapen

Så glad blir man når første svamp dukker opp i trekantskrapen

I kjent stil lot disse dyrene til å ha luktet lunta og dratt sin kos før vi ankom, for etter første dag med innsamling (og 7 stasjoner) så kunne vi krysse av nøyaktig null arter på ønskelista. Men hope springs eternal, og i dag har det virkelig løsnet – nå går det slag i slag med jubelutbrudd på laben.

De fleste dyr mister eller skifter farge når de fikseres i etanol, så det er en fordel å kunne dokumentere dem med fotos før de fikseres

De fleste dyr mister eller skifter farge når de fikseres i etanol, så det er en fordel å kunne dokumentere dem med fotos før de fikseres

En pen Sabellidae på vei til å bli barcodet

En pen Sabellidae på vei til å bli barcodet

I tillegg har vi fått plukket en masse fine dyr til barcoding – vi har ikke så mye nyere spritfiksert materiale som egner seg til genetisk arbeid i fra denne regionen, så det er supert å kunne supplere med helt ferskt materiale som er spesifikt plukket ut og fiksert individuelt.

En meget happy forsker

En meget happy forsker

Vi kommer tilbake med litt mer utfyllende informasjon om de ulike prosjektene etter hvert – nå gjelder det å få sortert opp mest mulig før vi vender nesen hjemover.

Krøll med Krabbe Krølle

Scylla serrata. En krabbeart fra Iet Indiske Hav og Stillehavet. (kilde: FAO)

Scylla serrata. En krabbeart fra Det Indiske Hav og Stillehavet. (kilde: FAO)

Bergensavisen har 19.oktober et oppslag om Rema1000-kjedens kampanje for norsk mat. En observant kunde reagerer på at produktet som selges som «fylte krabbeskjell og er merket “Norsk NÅ!” synes å inneholde et skjell av en, for han, fremmed art. Avisen avslører også at «Selv ikke Havforskningsinstituttet ante hvor dette krabbeskallet kom fra». Men formen på skallet som er avbildet tyder på at det kan være en svømmekrabbe (familien Portunidae). De fleste svømmekrabbene har fem spisse tenner langs siden fra øyet og bakover, men noen arter har ni, slik at sidekantene på skallet synes sagtakket.
Kommunikasjonsdirektøren for Rema1000 forteller også til avisen at skallet er av «typen Serrata», som nettopp betyr «sagtakket». Dermed synes det rimelig å tro at det dreier seg om arten Scylla serrata, én av flere arter som australierne kaller «mud crabs». Kanskje vi kan kalle dem «gjørmekrabber»? Disse krabbene kan grave mange meter lange huler i bunnsedimenter, men kommer gjerne opp til bunnoverflaten om natten. Et annet navn, «mangrove crabs», henviser selvsagt til at de finnes i mangroveskogene, en type kystmiljø som er sterkt truet av ødeleggelser på verdensbasis. Scylla serrata blir forstått som en art med vid utbredelse i Stillehavet og Det Indiske Hav. I følge FNs fiskeri- og landbruksorganisasjon, FAO, har fangstene på denne krabben økt kraftig siden 1970-tallet til nesten 45 000 tonn i 2011 (se statistikk her: http://www.fao.org/fishery/species/2637/en).  De siste ti årene har akvakultur i Sørøst-Asia også økt produksjonen fra ca 5.000 til 173 000 tonn i 2013. Kina ar langt framme i denne virksomheten. FAO informerer om farming av Scylla serrata på denne siden: http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Scylla_serrata/en.
Det kan være et problem med statistikken at det som kalles Scylla serrata i Kina er en annen av fire nært beslektede arter i slekten Scylla.  Hvis så er tilfelle, blir det ikke enkelt drive med bærekraftig artsforvaltning. Men de de faktiske kostnadene på økosystemene ved denne oppdretten er kanskje mer interessante, fordi det er kjent at for eksempel oppdrett av tigerreker, også misvisende kalt «scampi», forbruker opptil syv ganger av den biomassen de produserer og spørsmålet blir derfor hvor denne biomassen kommer fra.  Det er verdt å legge merke til at FAO (i min oversettelse) sier at «..de fleste land har eksisterende vedtekter eller lovgivning som søker å regulere fisket på gjørmekrabber og for å forbedre havbruket slik at den foregår innenfor økologiske grenser. Men, i mange land er det dårlig samsvar mellom vedtekter,  lovgivning og praksis på dette området på grunn av manglende økonomisk støtte.»  Dessverre har sørøst-asiatisk akvakultur blitt kjent for tvilsomme hygieniske forhold og for grisete omgang antibiotika og farlige kjemikalier i bekjempelsen av mikroflora i produksjonsmiljøet. Dette ble for alvor klart for den amerikanske «Food and Drug Administration (FDA) etter at importen av sjømat fra land som Kina, Vietnam og Thailand eksploderte mot slutten av 1990-tallet.
Sett i lys av flere noe tvilsomme forhold rundt den kommersielle omsetningen av denne krabbearten forekommer det meg merkelig at kommunikasjonssjefen for Rema1000 insisterer på at skallet bare er «innpakning», som skal gjøre «det norske innholdet» i varen mer delikat enn en plastboks. Særdeles forunderlig er det også dersom produsenten virkelig mener at man kan forholde seg til minstemålet for fangst av taskekrabber ved å fjerne innholdet fra mindre krabber og putte det inn i skallet av en eksotisk krabbeart med skallbredde over 13 cm! Eller hvordan skal man ellers forstå dette utsagnet om at man forholder seg til pålegg fra Fiskeridirektoratet?
Merkelig nok har ikke kommunikasjonssjefen svar på Bergensavisens viktigste spørsmål:
– Når skjellet ikke er taskekrabbe, skjønner dere at folk kan bli mistenksomme til innholdet?
Da skal det være tilstrekkelig å berolige forbrukerne med at innpakningen er desinfisert og godkjent som innpakning! Men dette spørsmålet burde hun redegjort nærmere for, for det økologisk bevisste forbrukermarkedet begynner å bli oppmerksom på at svindel og feilmerking av matprodukter og sjømat er i ferd med å bli avdekket som et utbredt problem. DNA-undersøkelser av fisk i det amerikanske markedet har vist at opp til 30 % av omsetningen er andre arter enn det de omsettes som. Det bidrar til å tåkelegge beslutningsgrunnlaget for bærekraftig forvaltning av dyreartene i havet og gjør det vanskelig for forbrukere som er opptatt av kortreist og økopolitisk riktig mat å ta sine valg om hva de handler og spiser.  I denne sammenhengen er “Norsk NÅ!”-krabbene fra Kina en temmelig umusikalsk appell til den norske forbrukeren.

Endre Willassen

7th European Malacological Societies

Den andre uken i september (7-11.09.14 ) ble den syvende kongressen til The European Malacological Societies ble holdt på St. Catherines College ved Universitetet i  Cambridge, Storbritannia.

St Catherine's College

St Catherine’s College

Collegene i Cambridge består av en blanding av gamle ærverdige bygninger og moderne fasiliteter. St. Catherines, grunnlagt i 1473, er intet unntak og består av et splitter nytt konferansesenter, mens hovedtyngden av colleget består av et lappeteppe av bygninger som har blitt satt sammen siden det ble grunnlagt og opp til 1900-tallet. Deltakerne besto av rundt 150 forskere, og flokket til Cambridge fra hele Europa, men inkluderte også reisende fra mer fjerntliggende steder som Vladivostok, Hong Kong og Sør-Afrika.

Fra auditoriet

Fra auditoriet

Siden kongressen ikke var av de største, ble alle presentasjonene holdt i samme auditorium og hver dag hadde sitt eget tema, slik at alle fikk oppleve alle presentasjonene, i motsetning til å løpe rundt for å finne de mest interessante symposiene. Dette førte til at deltakerne kunne lære om interessante emner og studier som de sannsyligvis ville gått glipp av ellers.

 

Trond og Lena med posterene sine

Trond og Lena med posterene sine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lille antallet forskere førte også til en mer intim atmosfære og tillot mange diskusjoner med folk fra vidt forskjellige felt og akademiske nivå. Universitetsmuseet var representert med to plakater, presentert av Trond Oskars og Lena Ohnheiser.

Trond presenterte deler av sin masteroppgave, med en plakat om den molekylære fylogenien av de ikke-monofyletiske Philiinidae cephalaspide sneglene og Lena presenterte en plakat om den nåværende statusen for de cephalaspide sneglene Cylichna alba som en art eller et kompleks av arter.

Barcodingsworkshop i Gøteborg

IMG_8471Denne uken har jeg vært på besøk hos kolleger ved Gøteborgs naturhistoriska museum for å hjelpe dem i gang med barcoding av marine evertebrater – de har mottatt ti plater til vevsprøvetakning i fra NorBOL.

IMG_1745Disse platene håper vi å fylle med arter som finnes i både norsk og svensk farvann (landegrensene synes som kjent ikke særlig godt under land, så mye av faunaen overlapper). Dette fungerer også som et pilotprosjekt for en eventuell større satsing på barcoding av svensk materiale (SweBOL), dersom dette får finansiering.

IMG_8465

Vi har gått igjennom prosedyrer og typiske problemstillinger, satt opp fotostasjon, og begynt vevsprøvetakingen på første brett ut, som skal fylles med sjøpølser og andre pigghuder (Echinodermata). Videre håper vi å få tatt en del Bivalver og andre mollusker, da de har mye godt preservert materiale i fra denne gruppen.

Det var et trivelig opphold, og vi ønsker dem lykke til med søknaden for SweBOL!