Monthly Archives: April 2015

Tangloppetorsdag

Ericthonius sp. Hunn øverst, hann nedenfor.

Ericthonius sp. Hunn øverst, hann nedenfor.

En av de gruppene vi jobber med på evertebratlaben for tiden er krepsdyrordenen Amphipoda – som vi av og til kaller “tanglopper” på norsk.  Dette er en ganske stor gruppe – med nesten 10 000 kjente arter på verdensbasis – omtrent 95% av artene er marine. Vi finner dem fra fjæresonen og ned til de dypeste havdyp.

Dagens bilde er Ericthonius sp – innsamlet i nærheten av Jan Mayen på et undervannsfjellmassiv kalt Trollveggen. Denne gruppen bygger rør av sedimenter og silke som de spinner ut fra kjertler på beina. Vi vet ikke veldig mye om hvordan de lever; hvor lenge de bor i rørene sine eller hva de spiser – men fra disse dyrene kan vi se at det kan virke som om de har reproduksjonen sin inne i rørene.

En liten familie Ericthonius på vei ut av rørene sine

En liten familie Ericthonius på vei ut av rørene sine

Det finnes ikke noen gode identifikasjonsnøkler for hunn-dyrene, men hannene (som har veldig store og karakteristiske frambein (Pereopoda 2)) har det på tidlig 80-tall blitt laget en bestemmelsesnøkkel. Ut fra denne nøkkelen kan disse dyrene ligne på Ericthonius fasciatus, men det er også noen forskjeller.

-Anne Helene

Vellykket workshop på børstemark

I forrige uke avholdt vi PolyNor-workshop på laben. Denne gangen fokuserte vi spesielt på kompetanseheving og erfaringsutveksling sammen med folk som til daglig arbeider med miljøovervåking, og hadde med deltakere i fra Akvaplan-niva, Uni Research SAM-marin, NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetsmuseet i Bergen.  Vi fokuserte spesielt på etanolfiksert materiale samlet inn fra dype farvann (>600 m) av MAREANO, da vi har planer om å barcode denne  faunaen gjennom NorBOL. Workshopen var en del av prosjektet vi har gående på børstemarkdiversitet i norske farvann; PolyNor. Takk for innsatsen! IMGP0528 IMGP0529 IMGP0535

Arter på nett – boblesnegler (Cephalaspidea)

Nyhetssak Artsdatabanken: Boblesnegler i “Arter på nett”

Cephalaspidacea

Forsiden av “Arter på nett” med boblesnegler

Artsdatabanken har et konsept de kaller “Arter på nett” hvor forskere kan presentere artene de jobber med. Tidligere har det blitt lagt ut informasjon om insektordener,sommerfugler,gullveps, bier og humler, og i går kom første marine bidrag i form av boblesnegler (Cephalaspidea).  Det er malacologene våre (sneglegjengen!), særskilt Lena Ohnheiser og Manuel Malaquias som har gjort den store jobben med å samle informasjon og dyr, revidere og beskrive arter, fotografere og på annet vis dokumentere artene, og tilrettelegge dette for presentasjon i arter på nett.

nettsidene finner du en oversikt med bilder av norske arter. Noen av artene har særlig fyldig omtale av biologi og har med kart over dokumenterte forekomster.

Lena

Lena på tokt utenfor Bergen med en nyfunnet boblesnegl på en en bit av en tare.

GBIF

Den marine boblesneglen Cylichna alba forekommer i følge Artskart og GBIF også i Folldal i Hedmark. Dette er neppe riktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidene har også koblinger til Artskart. Dessverre er disse noe skjemmet av Artsdatabankens ukritiske utlegg av artsregistreringer fra kilder med tvilsom kvalitet. I følge Artsdatabankens artskart finnes det nemlig mange marine arter i fjellene i Sørnorge. Boblesneglen Cylichna alba er for eksempel registrert i GBIF av en utenlandsk institusjon som forekommende i Folldal i Hedmark. Les selv om denne arten i “Arter på nett” og bedøm om denne forekomsten synes å være sannsynlig.

Arter på nett