Category Archives: PolySkag

Workshop: storinnrykk av børstemarktaksonomer

Denne uka avholder vi PolyNor-workshop, eller “Diversitet av børstemark i Norskehavet – fra kyst til dyphav“, som prosjektet egentlig heter. Vi har samlet 11 forskere i fra fem land på evertebratlaben, så her er all luper i sving – vi har til og med måttet låne noen ekstra. I skrivende stund er det frenetisk aktivitet, det er siste kveld og alle har mye de vil få gjort. Det jobbes primært på MAREANO-materiale, men også på eldre materiale, prøver vi har samlet inn selv, materiale i fra Svalbard, og prøver i fra grunnere vann. Vi har også plukket en hel masse individer til DNA barcoding – vi kommer tilbake med en oppsummering av foreløpige resultater når vi har fått summert opp, men det er i alle fall sikkert at det har vært en produktiv uke!

Workshopdeltakerne

Workshopdeltakerne

Børstemark i Oslofjorden

En av gjesteforskerne som var med oss på toktet i Oslofjorden, Arne Nygren, har et Artsprosjekt gående på kryptiske arter av flerbørstemark i norske farvann.

I forbindelse med dette tar han (flotte!) bilder av levende individer slik at man kan se fargetegningene. Her kommer et par eksemplarer som ble samlet i løpet av uken i Drøbak:

Notophyllum crypticum Foto:Arne Nygren (CC-BY-SA)

Notophyllum crypticum
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eunice pennata Foto:Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eunice pennata
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eupolymnia nesidensis Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Eupolymnia nesidensis
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Phyllodoce longipes Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Phyllodoce longipes
Foto: Arne Nygren (CC-BY-SA)

Reisebrev – På tokt i Oslofjorden

Forskningstasjonen Biologen

Forskningstasjonen Biologen

F/F Bjørn Føyn

F/F Bjørn Føyn

Forrige søndag pakket vi leiebilen stinn av labutstyr og dro på roadtrip til Drøbak – her har vi innlosjert oss på forskningsstasjonen Biologen, og drar på dagsetapper med F/F Bjørn Føyn for å samle materiale i Oslofjorden.

Nok en hard dag på sjøen (solen forsvant riktignok etter første dag, men dog)

Nok en hard dag på sjøen (solen forsvant riktignok etter første dag, men dog)

De klassiske haugene av havbunn - finner vi dyrene våre her?

De klassiske haugene av havbunn – finner vi dyrene våre her?

Sortering ombord

Sortering ombord

Vi vasker

Vi vasker (og vasker og vasker) på prøvene for å bli kvitt mest mulig sediment før vi tar dem med inn på laben

Pen utsikt!

Pen utsikt!

Polychaetfolkene samles

Polychaetfolkene samles

Vi lar oss ikke stoppe av høstmørket

Vi lar oss ikke stoppe av høstmørket

Vi er totalt syv deltagere, og alle hadde sine spesifikke «ønskearter» som de håpet å finne. Området vi arbeider i er typelokalitet (lokaliteten typeindividet, dvs det definerende individet for arten da den ble beskrevet, ble funnet på) for en rekke arter, noe som gjør materiale herifra ekstra aktuelt.

 

Så glad blir man når første svamp dukker opp i trekantskrapen

Så glad blir man når første svamp dukker opp i trekantskrapen

I kjent stil lot disse dyrene til å ha luktet lunta og dratt sin kos før vi ankom, for etter første dag med innsamling (og 7 stasjoner) så kunne vi krysse av nøyaktig null arter på ønskelista. Men hope springs eternal, og i dag har det virkelig løsnet – nå går det slag i slag med jubelutbrudd på laben.

De fleste dyr mister eller skifter farge når de fikseres i etanol, så det er en fordel å kunne dokumentere dem med fotos før de fikseres

De fleste dyr mister eller skifter farge når de fikseres i etanol, så det er en fordel å kunne dokumentere dem med fotos før de fikseres

En pen Sabellidae på vei til å bli barcodet

En pen Sabellidae på vei til å bli barcodet

I tillegg har vi fått plukket en masse fine dyr til barcoding – vi har ikke så mye nyere spritfiksert materiale som egner seg til genetisk arbeid i fra denne regionen, så det er supert å kunne supplere med helt ferskt materiale som er spesifikt plukket ut og fiksert individuelt.

En meget happy forsker

En meget happy forsker

Vi kommer tilbake med litt mer utfyllende informasjon om de ulike prosjektene etter hvert – nå gjelder det å få sortert opp mest mulig før vi vender nesen hjemover.

10 plater klare til sending!

Nå har vi fått ferdig ti plater til barcoding (hurra!), ni i fra norske farvann som inngår i NorBOL-prosjektet, og en plate med børstemark i fra vestkysten av Afrika (MIWA-bloggen er forøvrig nylig oppdatert). Disse platene skal sendes til Canada for videre prosessering.

Gruppene vi har arbeidet med nå er:

Et helt brett med amphipoder (tanglus), primært samlet inn av MAREANO, men med innslag i fra Svalbard

Et helt brett med amphipoder (tanglopper), primært samlet inn av MAREANO, men med innslag i fra Svalbard

1..

1..

2...

2…

3...

3…

..4 brett med børstemark ifra norske farvann. Dyrene kommer i stor grad i fra MAREANO og BIOSKAG, og har blitt opparbeidet på ulike workshoper vi har arrangert.

..4 brett med børstemark ifra norske farvann. Dyrene kommer i stor grad i fra MAREANO, BIOSKAG og POLYSKAG, og har blitt opparbeidet på ulike workshoper vi har arrangert.

Ett brett med aplacophora (pelsmollusker)

Ett brett med aplacophora (pelsmollusker)

Ett brett med Ophiuroidea (slangestjerner) samlet inn av MAREANO; BIOSKAG og våre egne tokt

Ett brett med Ophiuroidea (slangestjerner) samlet inn av MAREANO; BIOSKAG og våre egne tokt

Ett helt brett med Cumacea (kommakreps)

Ett helt brett med Cumacea (kommakreps)…

Samt et brett med Cumacea (t.h.), Mysida (t.v)(pungreker/rekebarn) og Isopoda (tanglus, øvre bilde)

Samt et brett med Cumacea (t.h.), Mysida (t.v, pungreker/rekebarn) og Isopoda (tanglus, øvre bilde) i fra Norge.

Og et brett med afrikanske børstemark

I tillegg sender vi nok et brett med afrikanske børstemark

Vi sender dem avgårde og krysser fingrene for strålende resultater og mengder av fine barcodes!

 

 

 

 

Bioskag workshop

Vi kickstartet året med å avholde to workshops i januar. Den første av disse var basert på en del av det omfattende materialet i fra Skagerrak som har blitt samlet inn gjennom de siste par årene (2006-dags dato). Håpet er å øke kunnskapen om den lite kjente evertebratfaunaen i Skagerrak.

I denne omgangen var det flerbørstemarkene (Polychaeta) innsatsen dreide seg om, og i løpet av en hektisk uke var totalt ti deltagere i fra ulike land og institusjoner i sving. Dette kan du lese mer om på bloggen til Norsk polychaetforum. Når driver vi med etterarbeid, og det ser ut for at det etter hvert vil komme mye spennede utav ukas innsats.

Folksomt på laben

En del av etterarbeidet inkluderer å bruke avansert optikk for å studere små detaljer på dyrene. Et av verktøyene vi har til rådighet er elektronmikroskopi; vi har tilgang til fasilitetene til elektronmikroskopisk felleslaboratorium, som gir oss mulighet til å ta høyoppløsningsbilder i stor forstørrelse.

Scanning elektronmikroskopi (SEM) bilde av en Sphaerodoridae.

Scanning elektronmikroskopi (SEM) bilde av en Sphaerodoridae. Foto: K. Kongshavn.

Detaljbilde av en børste på en Sphaerodoridae. Foto: K. Kongshavn

Detaljbilde av en børste på en Sphaerodoridae sett ved 7510 x forstørrelse. Foto: K. Kongshavn