Category Archives: Uncategorized

Mer undervisning

Til praksisdelen av kurset BIO332 Fylogenetiske metoder inviterer vi også studenter og forskere fra Forskerskolen i biosystematikk, ForBio. I år hadde vi deltakere fra fra Universitetet i Island, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet, Universitetet i Oslo, Uppsala Universitet, og KøbeForBio_Phylogenetics_2015nhavns Universitet.

Tingenes tilstand

I dag tidlig kunne vi lese i UiBs nyhetsbrev om statlig statistikk, som noen kanskje tror de blir kloke av. Den store overraskelsen blant redaktørens kulepunkter var at: “Universitetsmuseet ligg bak dei fleste andre liknande institusjonar med 30,2 publiseringspoeng i perioden 2007 til 2014.”  Litt senere på dagen ble dette umerkelig rettet til “….30,2 publiseringspoeng i 2014“. Altså, tallet gjaldt for ett år og ikke for åtte, og det er  jo faktisk det som tabell V6.8  i det statlige dokumentet viser. publiseringspoengMen hva om vi bruker disse data til å regne på publikasjonspoeng per faglig ansatt (p.a.)? Av tabellen ser vi at vårt museum gjennom årene presterer godt sammenlignet med “andre lignende institusjoner“.  I 2014 er snittet falt fra 1.35 til 0.8 poeng per ansatt. Kanskje er det prisen vi betaler for en langdryg omorganiseringsprosess? For UiB som helhet er dette tallet 0.95 poeng per ansatt for 2014, mens det årlige snittet for museet gjennom de siste seks år er 1.21 publikasjonspoeng per ansatt. Kanskje står det ikke så dårlig til som en først kunne få inntrykk av fra “Høyden”.

EW

Publisitet i Barcode Bulletin

Barcode Bulletin er et nyhetsbrev fra International Barcode of Life (IBOL). I Barcode Bulletin Vol. 4, No. 2 – December 2013 finnes to aktuelle oppslag. Det ene gjelder infrastrukturbevilgningen fra Artsdatabanken og Norges Forskningsråd til NorBol-prosjektet. Det andre refererer til vårt initiativ gjennom IPBES til workshop i MIWA-prosjektet.

barcode_bulletin

Masterpresentasjon

DSC_0249Gratulerer så mye til Trond med den flotte masterpresentasjonen tidligere denne uka!

The systematics of Cephalaspidea (Mollusca: Gastropods) revisited, with a study on the diversity of deep sea Philinidae sensu lato from the West Pasific

Veiledere var Manuel Malaquias og Endre Willassen

Godt jobbet, vi ønsker lykke til videre!