Tag Archives: lysefjorden

Museumstoktet 2014

De siste par dagene har det vært nokså stille på laben hos oss; vi har nemlig vært ute på tokt!

I fra 8.-11, juni vendte vi nesen sørover ombord på FF “Håkon Mosby”, og dro ned til Lysefjorden i Rogaland for å samle materiale. På veien tok vi også prøver utenfor Leirvik, ved Espevær, og i Karmsundet utenfor Kopervik.

RP-slede i solnedgang

RP-slede i solnedgang

Lysefjorden er vel en av de mer kjente av de norske fjordene, da landemerkene Preikestolen og Kjerag ligger her. Videre er fjordlandskapet i seg selv en turistattraksjon, noe vi godt kan forstå – du verden for noen flotte kulisser vi hadde til feltarbeidet! Fjorden er 38,66 km lang og 422 meter dyp på det dypeste.

IMG_0101

Vi valgte å dra mot Lysefjorden først og fremst fordi dette er er område som er underrepresentert i samlingene våre; vi har generelt lite materiale i fra sørvestlandet. Videre så er det materialet vi har i fra denne regionen ikke samlet inn på en slik måte at vi kan bruke det til genetisk arbeid, og siden vi etter planen skal drive med barcoding/genetisk strekkoding på materiale på marine evertebrater i fra hele Norge gjennom NorBOL-prosjektet så var det nødvendig å ta en egen innsamlingstur for å skaffe egnet materiale i fra denne regionen.

Trekking av strandnot i Lysebotnen

Trekking av strandnot i Lysebotnen

Vi tok prøver i fra fjordens munning og helt inn til strandsonen i Lysebotnen, som ligger innerst i Lysefjorden.

Arbeid i strandsonen i spektakulære omgivelser

Arbeid i strandsonen i spektakulære omgivelser

Forskerne ombord var på jakt etter ulike dyregrupper; på ønskelisten sto børstemark, pelsmollusker, boblesnegler og ulike fiskeslag (mer om dette i en senere post). Disse dyrene fanges ikke nødvendigvis opp i de samme redskapene, så det var nødvendig å benytte en del ulike redskap for å samle materiale. Vi brukte en kombinasjon av grab, RP-slede (epibentisk slede), reketrål, strandnot og trekantskrape, og tok i alt 30 stasjoner – ikke verst på 3,5 dager!

Intet tokt uten hauger av havbunn!

Intet tokt uten hauger av havbunn!

Siden værgudene var så til de grader på vår side så kunne vi sortere ombord (det går heller dårlig bølger, da skvulper prøven utav petriskålen..)

Siden værgudene var så til de grader på vår side så kunne vi sortere ombord (det går heller dårlig i bølger, da skvulper prøven utav petriskålen..).

Arne (t.v. ovenfor) tok mengder av flotte bilder av nyfangede børstemark som en del av Artsprosjektet “Kryptiske arter av flerbørstemark i norske farvann”

Nereiphylla lutea, foto: Arne Nygren. Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0

Nereiphylla lutea, foto: Arne Nygren. Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 (CC-BY-SA)

Eulalia viridis Foto: Arne Nygren. CC-BY-SA

Eulalia viridis Foto: Arne Nygren. CC-BY-SA

Oxydromus vittatus Foto: Arne Nygren. CC-BY-SA

Oxydromus vittatus Foto: Arne Nygren. CC-BY-SA

Sortering av trålfangst

Sortering av trålfangst

Trålfangst; lysprikkfisk og ulike krepsdyr

Trålfangst; lysprikkfisk og ulike krepsdyr

Fornøyde toktdeltakere!

Fornøyde toktdeltakere!

Nå har vi fått materialet i hus, og kan begynne arbeidet med å sortere gjennom det i detalj – det er tidkrevende, men spennende!

fotos: K. Kongshavn