Monthly Archives: January 2015

Workshop i DNA-strekkoding ved Universitetsmuseet i Bergen, mars 2015

På vegne av NorBol og Universitetsmuseet i Bergen, ønsker vi velkommen til workshop i DNA-strekkoding for biomangfoldsstudier. Invitasjonen retter seg særlig mot nye bidragsytere til NorBOLs arbeid gjennom BOLDSYSTEMS, og målet med workshopen er å gi deltakerne en praktisk og teoretisk innføring i DNA-strekkoding gjennom dette systemet.

 For mer informasjon og påmelding, se NorBOLs hjemmesider

Materiale inn og materiale ut

Mollusker på vei til hovedlageret

Mollusker på vei til hovedlageret

 

Et par “hverdagsbilder” i fra laben denne uka :

Vi har kjørt et stort lass med mollusker (primært i fra MIWA-prosjektet) opp på hovedlageret vårt etter at de har blitt katalogisert og etikettert etter alle kunstens regler, og vi har fått inn en stor ladning med ferdig opparbeidede prøver i fra MAREANO. Disse skal nå gjennomgås, egnede prøver skal katalogiseres, og en god del individer skal velges ut til få en fremtid som bracodingsvouchere, da mye av dette materialet er spritfiksert og dermed kan brukes til genetisk arbeid.

En tralle Mareano-prøver

En tralle Mareano-prøver

Fredagsbilde: Krepsdyr til barcoding

 

Det er stor variasjon i krepsdyrene i hjemlige farvann også - hvor mange av disse har du sett før?

Det er stor variasjon i krepsdyrene i hjemlige farvann også – hvor mange av disse har du sett før?

Vi har allerede sendt avgårde en batch med vevsprøver til laben i Canada som analyserer prøvene for NorBOL i år – nå arbeider vi med neste innsending, som så langt ser ut til å bli børstemark, pigghuder og krepsdyr. Krepsdyrene er “hos fotografen” i dag, og får derfor åpne ballet som årets første fredagsbilde.

Møt Ampharete undecima, en ny børstemarkart!

Ifølge Artsprosjektet er opptil én av fem arter i Norge ukjente. Det omfatter dyr og planter «til lands og til vanns, og i lufta med» – men det er gjerne naturlig å anta at vi vet minst om det som lever der mennesket ikke kan leve, og at vi der vet mer om de store organismene enn om de små. Dermed hender det at nye arter blir funnet når vi går igjennom de store mengdene med materiale som samles inn. Om man fatter mistanke om at dyret en ser på er av en ubeskrevet art så er dette starten på en omfattende prosess der et stort materiale må undersøkes, og karaktertrekkene som skiller den nye arten i fra tidligere kjente arter beskrives og dokumenteres i detalj.

Like før jul ble artikkelen som beskriver den nye børstemarkarten Ampharete undecima utgitt. Dette dyret har frem til nå unngått vitenskapen – sannsynligvis godt hjulpet at en ikke veldig iøynefallende kroppsstørrelse på opptil 5 mm og en livvidde på beskjedne 0,5 mm. At den ofte opptrer sammen med nært beslektede arter har nok også bidratt til anonymiteten – men her får den sine 15 minutter i rampelyset.

For å beskrive den nye arten har vi brukt ulike teknikker, her er et foto tatt med elektronscanningsmikroskop. Foto: K. Kongshavn

For å beskrive den nye arten har vi brukt ulike teknikker, her er et foto tatt med elektronscanningsmikroskop. Foto: K. Kongshavn

Prikkene på kartet viser hvilke lokaliteter vi har funnet den nye arten på

Prikkene på kartet viser hvilke lokaliteter vi har funnet den nye arten p

Ampharete er slekten, artsnavnet undecima fikk den fordi den har 11 segmenter på bakkroppen.

Artsbeskrivelsen baserer seg på undersøkelse av materiale samlet inn på 80-tallet i fra de nordiske havområdene, og utenfor nord-vestkysten av Norge av MAREANO mellom 2007 og i dag. Arten forkommer på dyp mellom 600 og 1650 meter, og har bred distribusjon i de nordiske havområdene. Typelokaliteten – stedet hvor typeindividet som artsbeskrivelsen baseres på kommer i fra – er en MAREANO-stasjon som ble undersøkt våren 2009 (se kart).

I samme tidsskrift kom også en annen artikkel evertebratavdelingen har vært tungt involvert i; denne omhandler typer og typelokaliteter for børstemarkarter beskrevet i fra Norge, og du kan lese mer om den på bloggen til norsk polychaetforum

Referanser til publikasjonene:

Alvestad T., Kongsrud J.A., and Kongshavn , K. (2014) Ampharete undecima, a new deep-sea ampharetid (Annelida, Polychaeta) from the Norwegian Sea . Memoirs of Museum Victoria 71:11-19 Open Access.

Oug E., Bakken T., Kongsrud J.A. (2014) Original specimens and type localities of early described polychaete species (Annelida) from Norway, with particular attention to species described by O.F. Müller and M. Sars. Memoirs of Museum Victoria 71: 217-236. Open Access.