Tag Archives: mareano

TangloppeTorsdag: Paraphoxus oculatus (G.O. Sars, 1879)

Nede i bløt havbunn som mudder og sand finnes masse små biter av organisk materiale: rester av dyr og planter. Dette matfatet er det selvsagt mange dyr som vil benytte seg av – derfor er det nede i de bløte sedimentene at vi ofte finner flest bunndyr – både i biomasse (vekt) og biomangfold (antall forskjellige arter). Dette gjelder både hvis vi sammenligner med de bunndyrene vi finner rett over bunnen (hyperbenthos) og hvis vi sammenligner med hardere bunntyper som grus og stein. Mange dyregrupper er forbundet med bløt bunn, og spesielt mye av mangfoldet og massen er mangebørstemarker (polychaeta). Innimellom alle markene finner vi også mange amfipoder, og en av amfipodefamiliene som finnes nedi sedimentene er Phoxocephalidae. Urothoe elegans og dens slektninger er en annen gruppe.

Phoxocephalidae er en ganske stor familie – med hittil 368 beskrevne arter fordelt på 80 slekter. Av disse slektene finnes 8 i norske farvann. Det er lett å se at en amfipode hører til i denne familien: hodet har et langt framtrukket rostrum (pannepigg). Det ser ut som om de som har lueskyggen så langt ned i pannen at de ikke kan se noe – eller kanskje de har dukket så langt ned i hettegenseren at vi ikke ser noe annet enn en hette? Et resultat for alle artene i familien er at antennene stikker fram under “hetten” – de peker nedover istedenfor opp eller framover, og de aller fleste artene har ikke øyne. Denne torsdagens tangloppe er medlem i en liten outsider-gruppe i Phoxocephalidae-familien: som det framgår av navnet Paraphoxus oculatus (oculatus = med øyne) har den tydelige øyne.

Hvorfor har alle de andre norske Phoxocephalidae-artene ikke øyne, mens denne har? Dette kan ha noe å gjøre med hvordan de lever, og litt å gjøre med hvilke undergrupper av Phoxocephalidae som har kommet til våre farvann.

Phoxocephalidae finnes over hele verden – men de fleste kjente artene finnes i Oceania. Vi tror dette er opphavsområdet for familien (som for mange andre amfipodegrupper), og det ser ut til at de derfra kan ha spredd seg langs to hovedveier til resten av verden: en “halvgrunn” (dette er de slektene som for det meste har øyne), og en dyphavs-spredning. Det er denne siste veien vi tror de fleste norske artene kan ha kommet.

Nord-Atlanteren er spesielt fattig på Phoxocephalidae sammenlignet med andre ikke-tropiske farvann. Dette er en god indikasjon på at denne familien kommer fra en annen plass (Oceania, for eksempel), og at de har kommet hit nord for relativt kort tid siden. Dette er logisk, for nord-Atlanteren er ikke så veldig gammel i geologisk forstand; Norskehavet er bare ca 250 millioner år gammelt.

Noen av Harpinia artene GO Sars illustrerte i 1895

Noen av Harpinia artene GO Sars illustrerte i 1895

De fleste norske artene er i slekten Harpinia – dette er en blind dyphavsgruppe. I tillegg til 14 forskjellige Harpinia-arter, finnes det i Norske farvann ensomme representanter for 7 andre slekter.  Hvis vi ser på dybdefordelingen mellom de norske artene er det tydelig at Paraphoxus oculatus er en “grunn” art. I en gjennomgang av materialet som er identifisert via prosjektet Mareano og som nå er en del av Universitetsmuseets samlinger, kommer flesteparten av individene fra mellom 100 og 500 m dyp. De fleste andre Phoxocephalidae-artene kommer noe dypere fra – mellom 500 og 1000 m dyp, om ikke enda dypere som for Harpinia abyssi (igjen gir navnet en god forklaring på artens liv – denne lever i dypet (abyssen).)

 

Det er logisk å tenke at Paraphoxus oculatus er fra en av de “halvgrunne” slektene – de som ikke har spredd seg via dyphavet, men har kommet gjennom grunnere vann (for eksempel langs kontinentalsokler) fra opprinnelsesområdet. De har veldig forskjellig arvemateriale (DNA) fra de norske artene i dyphavs-slekten Harpinia, selv om det fremdeles er tydelig at de er i samme hovedgruppe (Phoxocephalidae). Dette er derfor en lignende historie som den for familien Liljeborgiidae. Så selv om ikke alle veier leder til norske farvann, er det tydelig at det er flere enn en…

Hva vet vi så om livet til Paraphoxus oculatus? Vi vet at den graver i myke bunnsedimenter – vi har funnet den oftest på og like nedi det øverste laget av havbunn som består av en blanding av mudder og sand – slikt som vi på land lett kunne laget fine sølekaker av. De har bakbein som er brede og med store muskler, så vi tror de er flinke til å grave i denne gjørmen, og da leter de nok etter mat. Vi vet også at de fleste Phoxocephalida er kjøttetere, så da er det sannsynlig at de spiser rester av andre dyr – rester som har gått litt i oppløsning kanskje, og som har sunket ned i sedimentene et ørlite stykke. Det er i de øverste 10 cm at vi finner mest liv, og amfipoder finner vi for det meste i de øverste 5cm av sedimentene når de bor der.

Paraphoxus oculatus tegnet av GO Sars i 1895.

Paraphoxus oculatus tegnet av GO Sars i 1895.

Hannene hos Phoxocephalidae svømmer ofte opp i vannmassene, for mange arter kjenner vi ikke til hvordan de ser ut (vi har ikke klart å samle dem inn). For de artene som har øyne, er hannens øyne ofte strørre enn hunnens, og de har noen klumper på antennene som nok brukes som lukteorganer. Alt dette er nok hjelpemidler for å finne damer, partnerjakt er en veldig vanlig aktivitet – kanskje en vi også kjenner oss igjen i? Paraphoxus oculatus er en av de artene vi har sett hanner fra. Allerede G.O. Sars illustrerte begge kjønn i 1895, og det er lett å se forskjellen både i øyestørrelse og på antennene som både er lengre og har mer hår og klumper. I våre samlinger har vi kun hunner så langt, så selv om de finnes der ute, er det ikke så lett å få tak i hanner som hunner. Noen av de hunnene vi har i samlingene bar på befruktete egg da de ble samlet inn, så de har i alle fall sett en hann.

Anne Helene


Litteratur:

Barnard JL & Karaman G, 1991. The families and genera of marine gammaridean Amphipoda (except marine gammaroids). Part 2.  Records of the Australian Museum, Supplement 13.

Guerra-Garcia, JM, JMT de Figueroa et al, 2014. Dietary analysis of the marine Amphipoda (Crustacea: Peracarida) from the Iberian Peninsula. Journal of Sea Research 85, 508-517.

Sars, GO 1895. The Crustacea of Norway. 1: Amphipoda. Alb Cammermeyers forlag.

Materiale inn og materiale ut

Mollusker på vei til hovedlageret

Mollusker på vei til hovedlageret

 

Et par “hverdagsbilder” i fra laben denne uka :

Vi har kjørt et stort lass med mollusker (primært i fra MIWA-prosjektet) opp på hovedlageret vårt etter at de har blitt katalogisert og etikettert etter alle kunstens regler, og vi har fått inn en stor ladning med ferdig opparbeidede prøver i fra MAREANO. Disse skal nå gjennomgås, egnede prøver skal katalogiseres, og en god del individer skal velges ut til få en fremtid som bracodingsvouchere, da mye av dette materialet er spritfiksert og dermed kan brukes til genetisk arbeid.

En tralle Mareano-prøver

En tralle Mareano-prøver

DNA-strekkoding på NRK, og toktdagbøker i fra MAREANO

schrodingerI går gikk det et kjempefint innslag om DNA-strekkoding (barcoding) på Scrödingers katt på NRK, det kan du se på nett-TV her:

DNA strekkode avslører nye arter

 

 

mareanoSamtidig så avsluttet MAREANO årets siste tokt med bio/geo innsamling. De har vært aktive på nett underveis, her finner du årets siste toktdagbok, som ble laget med en liten vri:

“I dette nyhetsbrevet har alle biologene som er med på “G.O.Sars” på toktet nå i august-september bidratt. Hver biolog har valgt et bilde fra arbeidet sitt, og har skrevet historien til det. Her er mange forskjellige stemmer – og det reflekterer både den store diversiteten vi finner på havbunnen – og den store diversiteten blant biologene om bord”

Nytt inntak av MAREANO-materiale

DSC_0422Vi hadde en økt nede på lageret til Havforskningsinstituttet tidligere i uken og fikk gått igjennom og plukket ut en pall med materiale som vi ville ha av de resterende usorterte (“bulk”) prøvene i fra 2010 som har stått der.

DSC_0420

 

I tillegg så har FF “G.O. Sars” vært innom i Bergen og losset av et lass, og dermed fikk vi levert ikke mindre enn tre paller med MAREANO-materiale på døra (takk til snille sjåfører på Nykirkekaien) i dag!

DSC_0425

Nye prøver – dette er fraksjonene MAREANO ikke opparbeider i fra bomtrål og RP-slede, og som vi får i “råformat”. Det blir mye sortering fremover!

Nå har vi bedrevet avansert tetris for å få materialet på plass i hyllene på lageret inntil vi får gått igjennom det i detalj.

Det var en diger pall med 2010-materialet vi plukket ut, en med flunkende nye prøver i fra “påsketoktet” som ble avsluttet 26. april, og en pall med “ferdige” dyr, det vil si dyr som MAREANO har opparbeidet til artsnivå. Ferdige er prøvene naturligvis ikke, nå begynner de sin nye karriere som museumsmateriale – måtte den bli lang og innholdsrik!

Oppbestemt materiale

Oppbestemt materiale – et utvalg av dette skal etter hvert innordnes i samlingene

Materialet som ble samlet inn i Barentshavet og langs Finnmarkskysten i påsken er kjempespennende for oss, så vi gleder oss til å ta fatt på det!

Planlagte innsamlingsområder i 2014 (sirklet i sort). Bilde fra mareano.no (se link i teksten)

Planlagte innsamlingsområder i 2014 (sirklet i sort). Bilde fra mareano.no (se link i teksten)

Her kan du lese om hvor MAREANO har vært – og skal –  på tokt i 2014